Möter nya behov med lyhördhet och innovation

Möter nya behov med lyhördhet och innovation

Castellum har fler än 5 700 hyresgäster. Alla med sina unika behov och önskemål på lokaler. Kundresan på Castellum är cirkulär, den pågår och utvecklas ständigt. Det handlar om att få hyresgästerna att fortsätta vilja välja Castellum, oavsett om de sitter kvar i samma lokaler över tid eller om behovet av yta förändras.

I varje stad där Castellum är verksamma finns kundnära lokala team som består av uthyrare, kommersiella förvaltare, tekniska förvaltare och fastighetsansvariga. De följer hyresgästerna i deras vardag och tillsammans för de en dialog kring allt från den dagliga förvaltningen till önskemål om ombyggnation. Dessutom har Castellum egna experter inom exempelvis brandskydd, energieffektivisering, hållbarhet och digitalisering. Castellum levererar service, så att hyresgästerna kan fokusera på sin affär.


INFÖR

Man in front of solar park (Photo)

När ett behov av ny lokal uppstår kartlägger Castellums uthyrare den potentiella hyresgästens specifika behov. Det kan vara en befintlig hyresgäst som växt ur sina lokaler eller en ny som ska etablera sig på ny ort eller helt enkelt söker något nytt. I utbudet finns kontor, logistik och lagerlokaler i alla dess storlekar och lägen. Castellum matchar mot utbud och presenterar lediga objekt. Rör det sig om en befintlig lokal utreds om lokalerna behöver anpassas. Är det däremot nyproduktion så inleds samarbetet nära hyresgästen redan i ett tidigt skede, fortsätter fram till det är dags att flytta in och under resten av avtalsperioden. Om det handlar om coworking guidar United Spaces säljare till rätt typ av abonnemang, där flexibilitet och tillgång till serviceutbud är viktiga faktorer. Det går utmärkt att även kombinera ett coworkingavtal med ett vanligt hyresavtal.

TILLÄGGSTJÄNSTER

helicopter (Photo)

Till en del av Castellums fastigheter finns även ett tjänsteutbud. Tjänsterna ser lite olika ut, med fler möjligheter för hyresgäster som hyr nyproduktion. Det kan röra sig om rådgivningstjänster som ser till att kontoret optimeras ytmässigt efter hyresgästen specifika behov. Det handlar även om servicetjänster som förenklar både hyresgästens vardag och för alla som varje dag går till jobbet i Castellums lokaler. Allt från smarta skåp dit man kan få sin e-handelsleverans till laddstolpar i källaren för elbilar. Castellum erbjuder även spännande lösningar som utomhuskontor och andra tjänster som bidrar till välbefinnande och en mer aktiv livsstil, något som har väckt ett allt större intresse bland hyresgästerna.

BESLUT

women talkin (Photo)

När hyresgästen har beslutat sig för att välja Castellum tecknas ett avtal. Dessa ser olika ut beroende på fastighetsslag och kan skilja sig avseende avtalslängd och åtagande från hyresgästens sida. Hyresavtalen på United Spaces erbjuds i abonnemangsformat och skiljer sig från vanliga hyresavtal, både när det gäller avtalsstruktur, flexibilitet och kontraktslängd. Hyresavtalstiderna varierar beroende på förutsättningarna. Ett avtal i en befintlig fastighet löper oftast på 3–5 år medan avtal i nyproduktion är längre. Coworkingavtal via United Spaces har en avtalslängd på 3 månader.

ATT VARA HYRESGÄST HOS CASTELLUM

Architect drawing (Photo)

Att vara hyresgäst hos Castellum ska vara enkelt. Bolaget tillhandahåller lokaler och vill erbjuda hyresgästerna den service de behöver för att kunna nå sina affärsmål. Castellum har en lyhörd förvaltning och det personliga mötet är viktigt. Därför prioriterar kundteamen att finnas nära hyresgästerna och det är även därför som Castellum har valt att ha egna fastighetsansvariga. Det finns också övergripande Key Account Managers för de största kunderna som är hyresgäster i flera städer och även expertis när det gäller segmentet samhällsfastigheter. Castellum arbetar ständigt med att utveckla kundresan genom att mäta, utvärdera och följa upp för att kunna bli ännu bättre. För att säkerställa detta finns centrala affärssystem, kundundersökningar och en löpande dialog med hyresgästerna.

HYRESGÄSTERNAS MEDARBETARE

Woman leaving car (Photo)

Hyresgästerna har i sin tur sammanlagt 250 000 medarbetare som varje dag går till jobbet i Castellums lokaler. Detta skapar unika möjligheter att tillsammans driva utvecklingen av lokaler oavsett om det rör sig om kontor mitt i city eller strategiskt placerad logistikyta vid någon av landets större vägar. Till hyresgästernas medarbetare erbjuds en rad olika tjänster som förenklar vardagen. Castellum har på senare år fokuserat på hälsofrämjande aktiviteter som syftar till en mer aktiv livstil på jobbet. Exempel på detta är konceptet för utomhuskontor WorkOut, liksom WELL-certifiering av en del av nyproduktionen. WELL-standarden utgår från tio koncept som påverkar hälsan: luft, vatten, näring, ljus, rörelse, komfort, ljud, material, välbefinnande, samhörighet, (innovation).

NYA BEHOV

Kundresan är cirkulär och så fort ett nytt eller förändrat behov uppstår kan resan fortsätta tillsammans med hyresgästen. Castellums storlek och omfattande fastighetsbestånd innebär att hyresgästen kan vara kvar hos Castellum oavsett om verksamheten växer eller blir mindre, flyttas till en annan stad eller expanderar med en nyetablering. För större kunder finns möjligheter att skräddarsy lösningar som är anpassade efter deras specifika behov. Med United Spaces erbjuds hyresgästerna flexibla övergångslösningar för de som med kort varsel behöver tillgång till kontorsyta.