Not 9 Goodwill

Under 2019 avyttrade Castellum hela sitt bestånd i Sundsvall innebärande nedskrivning av goodwill motsvarande den uppskjutna skatt som uppstod i samband med förvärvet av norrporten 2016 och som var hänförligt till fastighetsportföljen i Sundsvall.