En värld i förändring

Med coronapandemin som främsta motståndare blev 2020 ett exceptionellt år som utmanade förmågan till flexibilitet, innovation, hållbarhet och kreativ affärsnytta för befintliga och blivande hyresgäster – allt med bibehållet fokus på ökat aktieägarvärde.

Digitalisering (Icon)

Digitalisering

Redan innan coronapandemin var digitalisering en megatrend som driver utveckling i fastighetsbranschen och som förändrar människors beteenden. I samband med bekämpningen av coronaviruset har våra digitala arbetssätt och konsumtionsmönster utvecklats i en takt som motsvarar flera års normal utveckling. Pandemin gjorde att framtiden kom snabbare än förväntat.

Flexibelt arbetsliv

Under 2020 har de flesta kontorsarbetare fått lära sig att jobba på distans och helt digitalt. Många fördomar kring hemarbete har kommit på skam och det visar sig att effektiviteten ökar och livspusslet går ihop bättre när pendlingstiderna försvinner. Nackdelarna med det digitala distansarbetet är bland annat de uteblivna fysiska mötena. När Castellum under oktober månad genomförde en undersökning och frågade svenska kontorsarbetare hur viktigt kontoret var i framtiden och vad de saknade mest med kontoret, svarade 87 % att kontoret är viktigt eller mycket viktigt framöver även om flexibilitet i arbetslivet är här för att stanna. Mest av allt saknar svenska kontorsarbetare sina kollegor och den sociala samvaron. Unga är de som saknar kontoren mest.

Som en följd av den ökande efterfrågan på ett flexibelt arbetsliv är intresset för coworking högre än någonsin. Även på detta område har coronapandemin förstärkt och snabbat på en pågående utveckling. Coworking innebär arbetsplatser med fullservice, delade ytor, möten och nätverk, samtidigt som kontrakten är korta och därför ger möjlighet att skala upp och ner lokalytor efter behov med kort varsel. Genom dotterbolaget United Spaces har Castellum under året fortsatt expandera erbjudandet inom coworking i Göteborg, Uppsala, och Stockholm, samt initierat en ny anläggning i Helsingborg.

E-handel

En stor konsekvens av den snabbare digitala transformationen är vårt beteende att handla på nätet. E-handeln har under året ökat med 33 % och förväntas fortsätta växa under kommande år. Tillväxt och utvecklingen i e-handeln innebär ökat fokus på effektiva logistikkedjor som kan möta kraven på snabba leveranstider. Utvecklingen påverkar våra städer och skapar behov av citynära fastigheter och flexibla lager på strategiska platser.

I december realiserade Castellum den värdeökning som bolagets logistikfastigheter skapat genom att ingå avtal om att sälja en fastighetsportfölj bestående främst av lager- och logistikfastigheter till Blackstone.

Castellum, som länge varit Sveriges största aktör inom logistikfastigheter, fortsätter satsa stort på logistiksegmentet genom att utveckla toppmoderna lösningar för last mile med hög flexibilitet och automation på strategiska lägen, så som Brunna 30 minuter från Stockholm city och Säve strax utanför Göteborg city. Under året har flera logistikfastigheter uppförts i Brunna med full uthyrning direkt. Marktillgången i området möjliggör en stor utbyggnad av logistiklösningar i ett av Sveriges bästa lägen med omedelbar närhet till Stockholm.

Castellums förvärv av Säve Flygplats ger unika möjligheter att skapa ett modernt logistiknav och ett företagskluster för innovation och utveckling av hållbara transporter och mobilitet.

Värderingar och hälsa (Icon)

Värderingar och hälsa

Värderingsfrågor påverkar i allt högre utsträckning våra beteenden och i takt med att den yngre generationen, millenials, ökar på arbetsmarknaden förväntas kraven på arbetsgivare och därmed arbetsplatserna att öka radikalt. Drivkraften för bättre hälsa, både fysisk och psykisk, har länge funnits som växande trend i västvärlden.

Hälsa på arbetsplatser

Hälsa är sedan många år en växande trend i Norden och på arbetsplatser får hälsa ett allt större utrymme. I Castellums rapport Framtidens arbetsliv framgår att hälsa är den starkaste drivkraften för unga i deras karriärval. Rapporten visar att den yngre generationen hellre går ner i arbetstid och lön än att riskera sin psykiska hälsa och den mest efterfrågade tjänsten på arbetplatser i alla åldrar är gym och omklädningsrum.

Castellum var under året först i Norden med att certifiera en kontorsfastighet enligt WELL, en internationell byggstandard som sätter människans hälsa och trivsel i första rummet. WELL utgår från tio koncept som påverkar människans hälsa: luft, vatten, näring, ljus, rörelse, komfort, ljud, material, välbefinnande, samhörighet, (innovation). Den första WELL-certifierade fastigheten heter Eminent och finns i södra Malmö. WELL-certifiering planeras till fler pågående projekt i koncernen kommande år. Kunskapen som certifieringen har bidragit till att hälsoaspekten integreras i alla bolagets fastigheter för att skapa bäst möjliga hälsoförutsättningar för hyresgästerna och deras medarbetare.

Värderingsdrivna medarbetare

Vad händer när andelen yngre människor ökar på våra arbetsplatser? Kommer vi att flyga mellan Stockholm och Göteborg i framtiden och kommer det att vara okej att bjuda på kött? Coronapandemin har verkligen satt flygresandet på paus, men är det ett beteende som kommer att bestå? Frågorna är omöjliga att svara på ännu, men att attityden kring ett mer hållbart sätt att resa och konsumera har förändrats under det här året är det ingen tvekan om.

I Castellums rapport Framtidens arbetsliv svarar en majoritet att värderingar är avgörande för valet av arbetsgivare och det är värderingar kring klimat, hälsa och socialt ansvar som är starkast. Högre förväntningar på företagens agerande i värderingsfrågor kommer att påverka utvecklingen av både tjänster och produkter framöver. Med höga målsättningar inom hållbarhet ser Castellum värderingsstyrda hyresgäster som drömkunder. Det är inom dessa områden Castellum har unika erbjudanden och kan ta ledarskap för att erbjuda såväl hälsosamma som klimatsmarta arbetsplatser och tjänster. Till exempel erbjuder bolaget redan idag yoga, ekologisk kemtvätt och barnpassning på coworkingytorna.

Klimatfrågan (Icon)

Klimatfrågan

Klimatforskningen har i många år visat allvaret och risken med att inte ta tag i den gemensamma utmaningen med ökande växthusgasutsläpp och dess påverkan på planeten och människan. Vid World Economic Forum 2020 lyftes klimatriskerna fram som de mest allvarliga för ekonomin och mänskligheten. De senaste åren har klimatfrågan fått allt större fokus både hos företagen och hos individen. Inte minst syns ökade krav från den yngre generationen som börjar ta allt större plats på arbetsmarknaden.

Tufft klimatmål

Bygg- och fastighetsbranschen står för 1/5 av Sveriges utsläpp och genererar 1/3 av allt avfall i Sverige. Branschens linjära resursanvändning kommer att behöva förändras i grunden för att nå klimatneutralitet och kunna leverera på Fossilfritt Sveriges färdplan och för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045.

Castellum är branschledande inom hållbarhet enligt externa hållbarhetsutvärderingar såsom GRESB, Dow Jones Sustainability Index och CDP och har sedan tidigare satt ett tufft mål om att bli klimatneutrala senast år 2030. Bolagets koldioxidutsläpp kommer främst från materialframställan som köps in vid ny- och ombyggnation. Därför var det extra glädjande att under året påbörja en av Sveriges första NollC02-byggnader i Örebro med polisen som kund. Läs mer på Pågående projekt.