Hållbarhetsdata

Kompletterande information

I denna del redovisas de metoder, antaganden och omvandlingsfaktorer som använts för att ta fram Castellums GRI-upplysningar. Utöver detta redovisas kompletterande tabeller och information till årsredovisningen samt beskrivning av utelämnad information.