Välkommen till det nya kontorslandskapet

Sedan coronapandemin bröt ut har utvecklingen av digitalisering på arbetsplatser hoppat flera år framåt i tiden på bara några månader. Castellum visste att arbetslivet stod inför en förändring och jobbade sedan länge med att möta kraven på morgondagens arbetsplats. Idag är den här.

Nya generationer förväntar sig smartare lösningar, givande samarbeten, större flexibilitet, bättre möjligheter att få leva både sitt personliga och professionella jag. Detta är slutsatser från Castellums undersökning Framtidens arbetsplats som presenterades i våras, en rapport om hur bl.a. milleniumgenerationens drivkrafter och värderingar kommer att påverka förväntningarna på arbetsgivare inom en snar framtid.

Arbetslivet förändrades över en natt

Som en följd av coronapandemin blev det flexibla arbetslivet snabbt det nya normala med nya krav på innehållet i det som kallas en arbetsplats. För de flesta företag var distansarbete en bubblande trend som närmast exploderade då pandemin bröt ut. På Castellum var det en väl beprövad arbetsform som nu skalades upp. Utvecklingen understödjs av starka drivkrafter i form av teknisk utveckling, nya generationer på arbetsmarknaden samt fler som jobbar i nätverk i stället för traditionella organisationer. Rent tekniskt är det fullt möjligt att arbeta i princip var som helst, och därmed har behovet av resor minimerats.

Den största förändringen i synen på arbetet är ökad flexibilitet. Castellum går själva i bräschen och erbjöd efter sommaren medarbetarna friheten att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som de själva föredrar även när pandemin är över.

När medarbetarna själva får välja

När mångas arbetsplats flyttade hem under våren 2020 blev det uppenbart att kontoret står inför en stor förändring från sin traditionella form.

Även om kontoret förändras har arbetsplatsen fortsatt en viktig funktion som mötesplats och yta för social samarbetsyta. Det är väl efterforskat att kreativitet stimuleras av samspel med andra och att nya influenser leder till innovation och utveckling. Dessutom har social samvaro en positiv inverkan på både fysisk och psykisk hälsa. Att många saknar sin arbetsplats framgick i Castellums undersökning från senhösten på temat Framtidens kontor. Där uppgav 87 % att de vill gå tillbaka till kontoret när pandemin är över och det är de unga som längtar mest.

”Flexibilitet är inget flyktigt modeord. Det är själva nyckeln till framtidens arbetsplats där kloka arbetsgivare försöker underlätta sina medarbetares vardag.”

Henrik Saxborn, Verkställande Direktör

Nyckelfärdig flexibilitet

Konceptet Nyckelfärdiga kontor gör det är enkelt att kombinera ökad hög flexibilitet och med ökad hög servicenivå. Fullt utrustat, toppmodernt och med fokus på hälsa, hållbarhet och välmående – allt samlat i ett enda enkelt kontrakt som gör det bekymmersfritt att både ha ett eget komplett kontor och slippa allt krångel.

Enkelt att flytta in omgående. Enkelt att börja jobba, allt från möbler, köks- och konferensutrustning, el, nätverk till kaffe ingår. Och enkelt att flytta ut med kort uppsägningstid.

Från produktfokus till tjänstefokus

Castellums mission är att skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.

Nyckeln till att skapa uppskattade tjänsteerbjudanden ligger i kombinationen av avancerad innovation, där data och AI får en alltmer framträdande roll, och det praktiska genomförandet i den mänskliga miljön. Castellums innovationsarbete bygger på insikten om hur viktig medarbetarnas välmående och trivsel är för en framgångsrik verksamhet och är inriktat på att öka servicenivån genom att utveckla tjänster som underlättar livet för de 250 000 människor som arbetar i Castellums fastigheter. Ett kritiskt område är gränslandet mellan arbete och fritid och de enskilda personernas möjlighet att uppnå en hälsosam balans i sin tillvaro. Moderna arbetsgivare vet att det ofta är här som dragkampen står om den mest attraktiva kompetensen, men även i bolagens förmåga att behålla och utveckla sina medarbetare.

Trenden är att allt fler söker tjänster och service som låter dem fokusera på sin verksamhet och utveckla en framgångsrik arbetsplats. Från hjälp med kemtvätt, paketmottagning, blomsterbud och hälsosamma luncher i behaglig miljö, till säker cykelparkering eller möjlighet att träna direkt i anslutning till kontoret. De mest efterfrågade tjänsterna i Castellums undersökningar är gym och omklädningsrum bland de unga, respektive hälsa och friskvård bland äldre medarbetare.

Appar för enklare arbetsliv (Picture)

Appar för enklare arbetsliv

Under året utvecklades en digital plattform i form av en smart app som inte bara underlättar livet på jobbet utan gör resten av livet enklare, smartare och roligare. Först ut var United Spaces app med informationsflöde, möjlighet att boka mötesrum och arbetsplatser, köpa relevanta tjänster och inte minst skapa kontakter och nätverka med andra. Dessutom ingår Accessy med digital access till arbetsplatsen, konferensrum, träningsmöjligheter m.m. 2021 lanseras en motsvarande app för Castellums övriga hyresgäster.

Först i logistikledet

Castellum är en av Nordens ledande aktörer inom logistiklösningar, med ett brett erbjudande som sträcker sig från stora centrallager till last mile-lägen. Under året avyttrades en färdigutvecklad fastighetsportfölj inom främst lager och logistik. Försäljningen ger Castellum möjlighet att fortsätta investera i och utveckla sina mest strategiska logistiklägen som t.ex. Castellum Säve i Göteborg och Brunna strax norr om Stockholm.

Castellums hyresgäster får alltså tillgång till kostnadseffektiv och säker lagring i de bästa lägena, men ambitionerna stannar inte där. Bolaget vill gå först och leda utvecklingen av morgondagens flexibla logistiklösningar.

Mycket av innovationsarbetet sker vid Castellum Säve, ett tre miljoner kvm stort område strax utanför Göteborg, där det togs stora steg under 2020. Bland annat påbörjades arbetet med strukturplan för hela området.

På Castellum Säve planeras det att etappvis under en tioårsperiod byggas ca 800 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler. Parallellt med den långsiktiga utvecklingen av området ska det dessutom skapas ett innovationskluster för utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet samt testarenor för fordon på mark och i luften. Den här unika kombinationen ger Castellum goda förutsättningar att möta hyresgästernas allt större behov av flexibilitet och mobila, hållbara transportlösningar.

Med örat mot rälsen

Långsiktig framgång avgörs främst av hur Castellum lever upp till befintliga och potentiella hyresgästers förväntningar. Det görs bäst i nära samarbete med hyresgästerna – deras behov och önskemål är den bästa barometern. Genom att vara lyhörda gentemot hyresgästerna kan Castellum ta fram nya attraktiva tjänster. De viktigaste frågorna är: Vilka behov av tjänster och service kommer ni att ha i framtiden? Hur fångar vi upp dessa och skapar ömsesidiga affärsmöjligheter?

Dialogen med 5 700 hyresgäster är den viktigaste kunskapsbanken. Andra källor är resultat från undersökningar, enkäter, seminarier och andra sammanhang som stimulerar idéutvecklingen. Castellum bevakar aktivt utvecklingen i andra branscher och tar gärna plats i branschrelaterade debatter och forum som kan tillföra nya perspektiv. Ett exempel är den europeiska expertgrupp kring hållbarhet och innovation där bolaget valts in som enda nordiska fastighetsbolag. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsplattform för att dela erfarenheter inom hållbarhet och innovation. Den typen av samarbeten ger värdefull input till innovation och forskning för att utveckla morgondagens fastighetsbransch.

Matilda (Icon)

Matilda

För tre år sedan startade Castellum ett pilotprojekt för att testa ny trådlös teknik och få ökad insyn datadriven kunskap om hur hyresgästernas lokaler och arbetsplatser nyttjas. Den första tjänsten, Matilda, ger underlag för att ge råd gällande om lokalbehov och lokalutformning. Med hjälp av AI utvecklas smarta lokaler och fastigheter så att de kan anpassas för att vara så välfungerande och funktionella som möjligt.