Större pågående projekt

Domstolsbyggnad Malmö (Godsfinkan 1) (Photo)

Domstolsbyggnad Malmö (Godsfinkan 1)

DOMSTOLSBYGGNAD MALMÖ (GODSFINKAN 1)

Läge:

 

Nyhamnen, Malmö

Yta:

 

Ca 26 500 kvm

Färdigställt:

 

Kv 1 2023

Investering:

 

1 270 mkr

Castellum uppför nya domstolslokaler för Tingsrätten, Förvaltningsrätten och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Domstolsbyggnaden kommer ligga i den nya stadsdelen Nyhamnen i Malmö där Castellum även uppför ett nytt huvudkontor åt E.ON. Byggnaden kommer innehålla ca 40 förhandlingssalar och blir därmed en av norra Europas största domstolsbyggnader.

Kungspassagen, Uppsala (Dragabrunn 21:1) (Photo)

Kungspassagen, Uppsala (Dragabrunn 21:1)

KUNGSPASSAGEN, UPPSALA (DRAGARBRUNN 21:1)

Läge:

 

Uppsala

Yta:

 

Ca 14 130 kvm

Färdigställt:

 

Kv 4 2021

Investering:

 

493 mkr

Mitt i centrala Uppsala har Castellum under slutet av året påbörjat en nybyggnation samt en ombyggnation av Kungspassagen. Totalt sett kommer projektet omfatta 14 000 kvm och vara färdigställt sista kvartalet 2021. Fastigheten är uthyrt till ca 80 % och kommer ha en tydlig hållbarhetsprägel med solceller, grön el samt koldioxidneutral fjärrvärme.

Domstolsbyggnad jönköping (Götaland 5) (Photo)

Domstolsbyggnad Jönköping (Götaland 5)

DOMSTOLSBYGGNAD JÖNKÖPING (GÖTALAND 5)

Läge:

 

Jönköping

Yta:

 

Ca 9 200 kvm

Färdigställt:

 

Kv 3 2022

Investering:

 

Ca 325 mkr

Ett uppdrag som omfattar nya lokaler för Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Kommer certifieras enligt miljöbyggnad guld. En modern och hållbar byggnad som samtidigt andas anrik historia. Belägen intill vackra Munksjön, ljussatt av genomgående atrier och utrustad med framtidens energilösning.

Greenhaus, Helsingborg (Jeppe 1) (Photo)

Greenhaus, Helsingborg (Jeppe 1)

GREENHAUS, HELSINGBORG (JEPPE 1)

Läge:

 

Helsingborg

Yta:

 

Ca 7 000 kvm

Färdigställt:

 

Kv 2 2022

Investering:

 

305 mkr

Under senhösten 2019 påbörjade Castellum byggnationen av GreenHaus, ett modernt kontorshus om ca 7 000 kvm i den nya stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg. Byggnaden förväntas vara färdigställd under våren 2022 och certifieras enligt WELL, den enda byggstandarden som tar hänsyn till människors välbefinnande i arbetslivet. Byggnaden är uthyrd till 62 % och kommer även innefatta coworkingverksamhet genom Castellumägda coworkingbolaget United Spaces.

E.on Malmö (Sjustjärnan 1) (Photo)

E.ON Malmö (Sjustjärnan 1)

E.ON MALMÖ (SJUSTJÄRNAN 1)

Läge:

 

Nyhamnen, Malmö

Yta:

 

31 460 kvm

Färdigställt:

 

Kv 1 2023

Investering:

 

Ca 1 296 mkr

Castellum uppför ett nytt nordiskt huvudkontor för ca 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära Malmös centralstation. Byggnaden kommer bli ett nytt riktmärke i Malmö, och kontoret är utformat för att tillfredsställa en mängd olika krav och behov som finns på en stilbildande byggnad med hållbara arbetsplatser och tilltalande arkitektur. Nybyggnationen kommer att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå och enligt The Well BuildingStandards högsta nivå Platinum. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

KV Korsningen Örebro (Photo)

KV Korsningen Örebro

KV KORSNINGEN ÖREBRO

Läge:

 

Örebro

Yta:

 

5 650 kvm

Färdigställt:

 

Kv 2 2022

Investering:

 

Ca 227 mkr

I centrala Örebro kommer Castellum att uppföra en kontorsbyggnad med Polisen som hyresgäst. Huset byggs helt i trä och certifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

Källeruds Park Örebro (Hissmontören 4) (Photo)

Källeruds Park Örebro (Hissmontören 4)

KÄLLERUDS PARK ÖREBRO (HISSMONTÖREN 4)

Läge:

 

Örebro

Yta:

 

Ca 3 400 kvm

Färdigställt:

 

Kv 1 2022

Investering:

 

Ca 118 mkr

Källeruds Park i utkanten av centrala Örebro är ett modernt kontor i parkmiljö med god balans mellan jobb och rekreation, mellan stad och grönska, mellan yteffektiva kontor och en luftig känsla. I Källeruds Park ingår Castellums koncept för utomhuskontor WorkOUT som redan finns på flera orter i landet. Forskning visar att arbete utomhus har flera positiva effekter på hälsan, stärker immunförsvaret och sänker stressnivån.

Koppartorget 4&5 (Verkstaden 14) (Photo)

Koppartorget 4&5 (Verkstaden 14)

KOPPARTORGET 4&5 (VERKSTADEN 14)

Läge:

 

Kopparlunden, Västerås

Yta:

 

5 800 kvm

Färdigställt:

 

Kv 1 2022

Investering:

 

Ca 198 mkr

Castellum uppför en ny kontorsbyggnad om totalt 5 800 kvm och fem våningsplan i det attraktiva området Kopparlunden med direkt anslutning till de centrala delarna av Västerås. Castellum äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i området Kopparlunden som är ett av Västerås mest dynamiska områden med en inspirerande industrihistorisk miljö. Området är idag utvecklat till Västerås tätaste kontorskluster med moderna kontorslokaler.

Större pågående projekt 2020

 

 

 

 

Hyresvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

Yta, kvm

 

mkr

 

kr/kvm

 

Uthyrnings­grad jan 2021

 

Total inv.
ink. mark, mkr

 

Varav inv. 2020 mkr

 

Varav kvar att inv., mkr

 

Färdigställt

 

Kategori

Sjustärnan 1, Malmö1) 3)

 

31 460

 

78

 

2 775

 

91 %

 

1 296

 

349

 

947

 

Kv 1 2023

 

Nybyggnation kontor

Godsfinkan 1, Malmö2)

 

26 500

 

81

 

3 030

 

91 %

 

1 270

 

471

 

799

 

Kv 1 2023

 

Nybyggnation domstolsbyggnad

Dragarbrunn 21:1, Uppsala2)

 

14 130

 

45

 

3 150

 

72 %

 

493

 

269

 

224

 

Kv 4 2021

 

Om- och tillbyggnation kontor

Götaland 5, Jönköping2)

 

9 200

 

23

 

2 500

 

100 %

 

325

 

33

 

292

 

Kv 3 2022

 

Nybyggnation domstolsbyggnad

Jeppe 1, Helsingborg2) 3)

 

7 000

 

19

 

2 800

 

48 %

 

305

 

195

 

110

 

Kv 2 2022

 

Nybyggnation kontor

Korsningen, Örebro2) 4)

 

5 650

 

15

 

2 800

 

100 %

 

227

 

55

 

172

 

Kv 2 2022

 

Nybyggnation konor

Sesamfröet 2, Mölndal2)

 

5 600

 

24

 

4 280

 

100 %

 

280

 

17

 

263

 

Kv 3 2022

 

Ombyggnation samhällsfast.

Verkstaden 142)

 

5 800

 

14

 

2 430

 

88 %

 

198

 

78

 

120

 

Kv 1 2022

 

Nybyggnation kontor

Hissmontören 4, Örebro2)

 

3 400

 

9

 

2 650

 

50 %

 

118

 

20

 

98

 

Kv 1 2022

 

Nybyggnation kontor

Sellerin 3, Lund2)

 

5 190

 

7

 

1 300

 

40 %

 

88

 

81

 

7

 

Kv 1 2021

 

Nybyggnation lager/bilhall

Backa 20:5, Göteborg2)

 

4 600

 

7

 

1 500

 

100 %

 

82

 

65

 

17

 

Kv 1 2021

 

Nybyggnation lager/kontor

1.

BREEAM utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

2.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som syftar till att skapa miljömässigt hållbara byggnader och tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggmaterial.

3.

WELL är den första byggstandarden som tar hänsyn till människans välbefinnande i arbetslivet.

4.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad.