Större pågående projekt

Öskaret 1, Stockholm (Photo)

Öskaret 1, Stockholm

ÖSKARET 1, STOCKHOLM

 

 

Castellum förvärvade under våren 2017 Stockholm Vattens tidigare huvudkontor på Torsgatan 26, mitt i centrala Stockholm. Fastigheten är ritad av Ferdinand Boberg i början av 1900-talet och har en uthyrningsbar area om 13 000 kvm samt bedömda möjligheter till nya byggrätter. Castellum påbörjade under 2018 ombyggnationen till moderna kontorslokaler. Castellum äger sedan tidigare även några av grannfastigheterna och ser stor utvecklingspotential i området. Planen är att tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare skapa ett levande blandkvarter. Byggnaden är uthyrd till 28%.

Läge:

 

Centrala Stockholm

Yta:

 

10 841 kvm

Färdigställt:

 

Kv 4, 2020

Investering:

 

638 Mkr

Hisingen logistikpark 2, Göteborg (Photo)

Hisingen Logistikpark 2, Göteborg

HISINGEN LOGISTIKPARK 2, GÖTEBORG

 

 

Castellum uppför andra etappen av Hisingen Logistikpark som omfattar cirka 35 000 kvm logistikyta och väntas vara färdigställd under andra kvartalet 2020. Byggnaden är uthyrd till 100% till en e-handelsaktör. Vid färdigställandet av etapp 2 blir Hisingen Logistikpark en av Nordens största logistikanläggningar med modern standard för helautomatiserade lager om totalt 65 000 kvm.

Läge:

 

Hisingen, Göteborg

Yta:

 

34 484 kvm

Färdigställt:

 

Kv 2, 2020

Investering:

 

294 Mkr

Masthugget 26:1, Göteborg (Photo)

Masthugget 26:1, Göteborg

MASTHUGGET 26:1, GÖTEBORG

 

 

På historisk mark och granne med Castellums befintliga fastighet Amerikahuset påbörjades byggnationen av kontorshuset Emigranten Göteborg. Byggnaden ligger mitt på Masthuggskajen, som är en del av det stora stadsutvecklingsprojektet Älvstaden. Byggnaden är uthyrd till 0%.

Läge:

 

Vid Masthuggskajen, centrala Göteborg

Yta:

 

4 185 kvm

Färdigställt:

 

Kv 4, 2020

Investering:

 

238 Mkr

Örnäs 1:17, Upplands-bro (Photo)

Örnäs 1:17, UPPLANDS-BRO

ÖRNÄS 1:17, UPPLANDS-BRO

 

 

I Brunna, beläget i Upplands-Bro strax utanför Stockholm, uppför Castellum en modern lagerlokal med strategisk placering nära E4 och E18 för snabba distributionsvägar till Stockholm och övriga Mälardalen. Byggnaden förväntas vara färdigställd till första kvartalet 2020 och är uthyrd till 54%.

Läge:

 

Upplands-Bro, Stockholm

Yta:

 

15 719 kvm

Färdigställt:

 

Kv 1, 2020

Investering:

 

204 Mkr

Kungspassagen, Uppsala (Photo)

Kungspassagen, Uppsala

KUNGSPASSAGEN, UPPSALA

 

 

Mitt i centrala Uppsala har Castellum under slutet av året påbörjat en nybyggnation samt en ombyggnation av Kungpassagen. Totalt sett kommer projektet omfatta 12 000 kvm och vara färdigställt sista kvartalet 2021. Det är uthyrd till 69%.
Fastigheten kommer ha en tydlig hållbarhetsprägel med solceller, grön el samt koldioxidneutral fjärrvärme.

Läge:

 

Uppsala

Yta:

 

12 166 kvm

Färdigställt:

 

Kv 4 2021

Investering:

 

443 Mkr

Greenhaus, Helsingborg (Photo)

GreenHaus, Helsingborg

GREENHAUS, HELSINGBORG

 

 

Under senhösten 2019 påbörjade Castellum byggnationen av GreenHaus, ett modernt kontorshus om ca 7 000 kvm i den nya stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg. Byggnaden förväntas vara färdigställd under våren 2022 och certifieras enligt WELL, den enda byggstandarden som tar hänsyn till människors välbefinnande i arbetslivet. Byggnaden är uthyrd till 31% och kommer även innefatta coworkingverksamhet genom Castellumägda coworkingbolaget United Spaces.

Läge:

 

Helsingborg

Yta:

 

ca 7 000 kvm

Färdigställt:

 

Kv 2 2022

Investering:

 

305 Mkr

Större pågående projekt 2019

 

 

 

 

Hyresvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

Yta, kvm

 

Mkr

 

kr/kvm

 

Uthyrnings­
grad jan 2020

 

Total inv.
ink. mark, Mkr

 

Varav inv. 2019 Mkr

 

Varav kvar att inv., Mkr

 

Färdigställt

 

Kategori

BREEAM utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som syftar till att skapa miljömässigt hållbara byggnader och tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggmaterial.

Green Building innebär att energianvändningen är 25% lägre än energikraven i Boverkets byggregler.

WELL är den första byggstandarden som tar hänsyn till människans välbefinnande i arbetslivet.

Öskaret 1, Stockholm

 

10 841

 

60

 

5 550

 

28%

 

638

 

272

 

248

 

Kv 4 2020

 

Ombyggnation kontor

Dragarbrunn 21:1, Uppsala

 

12 166

 

32

 

2 750

 

69%

 

443

 

33

 

316

 

Kv 4 2021

 

Om- och tillbyggnation kontor

GreenHaus, Helsingborg

 

7 000

 

19

 

2 800

 

31%

 

305

 

9

 

268

 

Kv 2 2022

 

Nybyggnation kontor

Hisingen Logistikpark, Göteborg

 

34 484

 

24

 

700

 

100%

 

294

 

224

 

68

 

Kv 2 2020

 

Nybyggnation logistik

Masthugget 26:1, Göteborg

 

4 185

 

13

 

3 200

 

0%

 

238

 

97

 

103

 

Kv 4 2020

 

Nybyggnation kontor

Örnäs 1:17, Upplands-Bro

 

15 719

 

15

 

1 000

 

54%

 

204

 

107

 

26

 

Kv 1 2020

 

Nybgyggnation logistik

Sellerin 3, Lund

 

5 190

 

7

 

1 300

 

40%

 

88

 

16

 

72

 

Kv 1 2021

 

Nybyggnation lager/bilhall

Visionen 3 fd 1, Jönköping

 

5 155

 

10

 

1 850

 

80%

 

87

 

59

 

20

 

Kv 2 2020

 

Nybyggnation kontor

Backa 20:5, Göteborg

 

4 600

 

7

 

1 500

 

100%

 

82

 

13

 

69

 

Kv 1 2021

 

Nybyggnation lager/kontor

Moränen 3, Lund

 

3 421

 

5

 

1 350

 

73%

 

54

 

47

 

5

 

Kv 1 2020

 

Nybyggnation handel/industri