Rapportering enligt Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

För tredje gången har Castellum anpassat bolagets rapportering enligt rekommendationerna i TCFD:s ramverk för att beskriva hur vi strategiskt arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter. I nedanstående tabell beskrivs omfattningen av rapporteringen och sidhänvisningar görs till respektive område. Castellum har under 2020 arbetat vidare med scenarioanalyser kopplade till klimatförändringarna, vilket redovisas på sidorna Klimatscenarier – risker och möjligheter.