Strategi

Välkommen till Castellums värld. Precis som omvärlden är vår värld i ständig förändring. Den utmanar och sporrar oss i en tid då inte mycket står stilla. Den snabba teknikutvecklingen ger nya möjligheter och ställer nya krav, precis som den yngre generation som idag dominerar arbetsmarknaden. Med fast hand navigerar Castellum med sin långsiktiga strategi för att leverera på det övergripande tillväxtmålet: att nå 10 % årlig tillväxt i förvaltningsresultat i kronor per aktie.

Strategin beaktar omvärldsfaktorer som trender, makrofaktorer och marknadsläge. Genom att leverera på vår strategi skapar Castellum affärsnytta för hyresgästerna och aktieägarvärde. Detta långsiktiga arbete har lagt grunden till och förutsättningarna för att Castellum idag är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag.

Strategi som optimerar förutsättningarna

Castellums strategi de närmaste åren, 2021–2023, fokuserar på att ytterligare stärka relationerna mot prioriterade kundsegment, utveckla serviceerbjudandet och utveckla fastighets- och projektportföljen. Strategin utgår från tre perspektiv: Castellums hyresgäster, erbjudandet till dem och bolagets egen utveckling.

Strategin beskrivs i den strategiplan som är det centrala styrdokument för bolagets strategiska riktning, prioriteringar och mål. Planen löper över en treårsperiod, revideras årligen av koncernledningen för att därefter antas av styrelsen.

Strategiplanen syftar ytterst till att optimera förutsättningarna för Castellum att leverera på bolagets övergripande tillväxtmål och skapa aktieägarvärde.

Castellums vilja till ständig förbättring har fört oss till positionen som branschledande, enligt externa hållbarhetsutvärderingar såsom GRESB, Dow Jones Sustainability Index och CDP. Castellum ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och en viktig aktör för att bygga ett hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat.

De hyresgäster Castellum har valt att rikta sig mot finns inom kontor, myndigheter och verk samt logistik. Idag tar vi på Castellum hand om 642 fastigheter och 250 000 människor varje dag. Med utgångspunkt från hyresgästerna och deras medarbetares behov ska vi fortsätta utveckla attraktiva, flexibla och lättillgängliga erbjudanden inom fyra områden: Service, Kontor, Samhällsfastigheter och Logistik.

Castellumandan

  • Personliga
  • Passionerade
  • Proaktiva
  • Pålitliga

Vision

En värd bortom det förväntade.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Affärsmodell

Investering, utveckling och förvaltning av kommersiella lokaler, samt erbjudande av servicetjänster i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum fokuserar på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Övergripande mål

10%

Övergripande mål: 10 % årlig tillväxt i förvaltningsresultat i kr/aktie.

7%

Måluppfyllelse 2020: 7 % tillväxt i förvaltningsresultat i kr/aktie.

Övergripande mål (Bar Graph)