Not 5 Förvärvskostnader

Under fjärde kvartalet 2020 offentliggjorde Castellum sin avsikt att lämna ett erbjudande till Entras aktieägare att förvärva det norska noterade fastighetsbolaget. Upparbetade förvärvskostnader uppgår till ca 25 mkr. Under 2019 förvärvade Castellum coworkingbolaget United Spaces, vilket medförde förvärvskostnader om 9 mkr.