Not 15 Finansiella tillgångar

Castellum har under fjärde kvartalet 2020 förvärvat 15 miljoner aktier för 169 NOK/aktie i det norska noterade fastighetsbolaget Entra. Förvärvet är ett led i det erbjudande Castellum har offentliggjort till Entras aktieägare. Enligt avtalet med säljaren ska Castellum erlägga samma belopp som det offentliga erbjudandet. Per den 31 december 2020 var Castellums erbjudande ca 189 NOK per aktie. Således uppgår totalt anskaffningsvärde till 2 729 mkr, varav 2 442 mkr redan erlagts och resterande del skuldförts. Stängningskursen för Entraaktien per bokslutsdatum var ca 194 NOK/aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde per bokslutsdatum på innehavet om 2 792 mkr.