Större färdigställda projekt

Öskaret 1, Stockholm (Photo)

Öskaret 1, Stockholm

ÖSKARET 1, STOCKHOLM

Läge:

 

Centrala Stockholm

Yta:

 

10 841 kvm

Färdigställt:

 

Kv 4 2020

Investering:

 

638 mkr

Castellum förvärvade under 2017 Stockholm Vattens tidigare huvudkontor på Torsgatan 26, mitt i centrala Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 11 000 kvm samt bedömda möjligheter till nya byggrätter. Under 2018 inleddes ombyggnationen till moderna kontorslokaler. Castellum äger också några av grannfastigheterna och ser stor utvecklingspotential i området. Planen är att tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare skapa ett levande blandkvarter. Byggnaden är uthyrd till 77 %.

Hisingen logistikpark 2, Göteborg (Photo)

Hisingen Logistikpark 2, Göteborg

HISINGEN LOGISTIKPARK 2, GÖTEBORG

Läge:

 

Hisingen, Göteborg

Yta:

 

36 700 kvm

Färdigställt:

 

Kv 3 2020

Investering:

 

337 mkr

Sommaren 2020 färdigställde Castellum andra etappen av Hisingen Logistikpark som omfattar ca 37 000 kvm färdigställd logistikyta med solcellsanläggning på taket. Byggnaden är uthyrd till 100 % till en e-handelsaktör. I och med färdigställandet av etapp 2 blev Hisingen Logistikpark en av Nordens största logistikanläggningar med modern standard för helautomatiserade lager om totalt 65 000 kvm.

Masthugget 26:1, Göteborg (Photo)

Masthugget 26:1, Göteborg

MASTHUGGET 26:1, GÖTEBORG

Läge:

 

Vid Masthuggskajen, centrala Göteborg

Yta:

 

4 185 kvm

Färdigställt:

 

Kv 4 2020

Investering:

 

238 mkr

På historisk mark och granne med Castellums befintliga fastighet Amerikahuset färdigställdes byggnationen av kontorshuset Emigranten Göteborg. Byggnaden ligger mitt på Masthuggskajen, som är en del av det stora stadsutvecklingsprojektet Älvstaden. Byggnaden är uthyrd till 10 %.

Större färdigställda projekt 2020

 

 

 

 

Hyresvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

Yta, kvm

 

mkr

 

kr/kvm

 

Uthyrnings­grad jan 2021

 

Total inv. ink. mark, mkr

 

Varav inv. 2020 mkr

 

Varav kvar att inv., mkr

 

Färdigställt

 

Kommentar

Öskaret 1, Stockholm1)

 

10 841

 

60

 

5 550

 

77 %

 

638

 

587

 

51

 

Kv 4 2020

 

Ombyggnation kontor

Hisingen Logistikpark, Göteborg2)

 

36 700

 

28

 

750

 

100 %

 

337

 

329

 

8

 

Kv 3 2020

 

Nybyggnation logistik

Masthugget 26:1, Göteborg2)

 

4 185

 

13

 

3 200

 

10 %

 

238

 

222

 

16

 

Kv 4 2020

 

Nybyggnation kontor

Örnäs 1:17, Upplands-Bro2)

 

15 719

 

15

 

1 000

 

100 %

 

208

 

198

 

10

 

Kv 1 2020

 

Nybgyggnation logistik

Visionen 3 fd 1, Jönköping2)

 

5 155

 

10

 

1 850

 

80 %

 

87

 

67

 

20

 

Kv 2 2020

 

Ombyggnation kontor

Moränen 3, Malmö2)

 

3 421

 

5

 

1 350

 

82 %

 

54

 

54

 

0

 

Kv 1 2020

 

Nybyggnation kontor

1.

BREEAM utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

2.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som syftar till att skapa miljömässigt hållbara byggnader och tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggmaterial.