Större färdigställda projekt

Olaus petri 3:244, Örebro (Photo)

Olaus Petri 3:244, Örebro

OLAUS PETRI 3:244, ÖREBRO

 

 

Castellum färdigställde under första kvartalet kontorsfastigheten Citypassagen, belägen vid norra infartsleden till Örebro i direkt anslutning till Resecentrum. Investeringen uppgick till 495 Mkr, varav 45 Mkr avser värdet av egen mark. Byggnaden är uthyrd till 100% och består av moderna och flexibla kontorsytor fördelade på sju våningsplan.

Läge:

 

Vid resecentrum, Örebro

Yta:

 

15 023 kvm

Färdigställt:

 

Kv 1, 2019

Investering:

 

495 Mkr

Spejaren 4, Huddinge (Photo)

Spejaren 4, Huddinge

SPEJAREN 4, HUDDINGE

 

 

Spejaren 4 färdigställdes under andra kvartalet och är det sista projektet i Castellums utveckling av området kring Smista Allé. Byggnaden uppgår till 9 300 kvm och innehåller verksamhet för bilhandel. Investeringen uppgick till 349 Mkr och är uthyrd till 98%.

Läge:

 

Smistaområdet, Huddinge

Yta:

 

9 300 kvm

Färdigställt:

 

Kv 2, 2019

Investering:

 

349 Mkr

Smygmaskan 1, Malmö (Photo)

Smygmaskan 1, Malmö

SMYGMASKAN 1, MALMÖ

 

 

I det expansiva området Hyllie i Malmö har Castellum uppfört ett modernt kontor på närmare 9 600 kvm i hög hållbarhetsklass. Eminent är en av de första kontorsbyggnaderna i Norden som kommer att certifieras enligt WELL, en internationell byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. Well-standarden utgår från sju koncept som påverkar hälsan: luft vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande, vilket betyder att kraven på ventilation, värme, ljus och ljud är extra höga. Utöver WELL är avsikten att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld. Investeringen uppgick till 341 Mkr och och är uthyrd till 100%.

Läge:

 

Hyllie utanför Malmö

Yta:

 

9 600 kvm

Färdigställt:

 

Kv 2, 2019

Investering:

 

341 Mkr

Större färdigställda projekt 2019

 

 

 

 

Hyresvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

Yta, kvm

 

Mkr

 

kr/kvm

 

Uthyrnings­
grad jan 2020

 

Total inv. ink. mark, Mkr

 

Varav inv. 2019 Mkr

 

Varav kvar att inv., Mkr

 

Färdigställt

 

Kommentar

BREEAM utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som syftar till att skapa miljömässigt hållbara byggnader och tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggmaterial.

Green Building innebär att energianvändningen är 25% lägre än energikraven i Boverkets byggregler.

WELL är den första byggstandarden som tar hänsyn till människans välbefinnande i arbetslivet.

Olaus Petri, Örebro

 

15 023

 

37

 

2 450

 

100%

 

495

 

85

 

23

 

Kv 1 2019

 

Nybyggnation kontor

Spejaren 4, Huddinge

 

9 300

 

24

 

2 600

 

98%

 

349

 

105

 

8

 

Kv 2 2019

 

Nybyggnation bilhall

Smygmasken 1, Malmö

 

9 600

 

26

 

2 700

 

100%

 

341

 

108

 

16

 

Kv 2 2019

 

Nybyggnation kontor

Generatorn 1, Mölndal

 

6 800

 

13

 

1 600

 

100%

 

141

 

40

 

0

 

Kv 3 2019

 

Nybyggnation lager/kontor

Tibble 1:647, Brunna

 

8 894

 

12

 

1 300

 

46%

 

145

 

35

 

12

 

Kv 3 2019

 

Nybyggnation lager/lätt industri

Backa 20:5, Göteborg

 

4 852

 

9

 

1 750

 

100%

 

103

 

53

 

0

 

Kv 3 2019

 

Nybyggnation bilhall