Not 24 Ställda säkerheter

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Fastighetsinteckningar

 

21 231

 

20 903

 

 

Företagsinteckningar

 

 

 

 

Långfristiga fordringar koncernföretag

 

 

 

16 974

 

17 343

Summa

 

21 231

 

20 903

 

16 974

 

17 343