Självlärande byggnader och digitaliserat underhåll

2017 startade Castellum det som blev fastighetsbranschens första innovationslabb. Labbet, Next20, startades för att ta täten inom digitalisering och tjänsteutveckling för framtidens arbetsliv. På kort tid har många projekt genomförts och flera tjänster skapats.

Under året har Castellum fått ihop ett starkt internt utvecklingsteam för appar, digitala plattformar och AI. Teamet jobbar agilt – ett arbetssätt som genererar innovationskraft och idérikedom hos medarbetarna.

Nya insikter ger ökad innovationskraft

Castellum strävar efter att kombinera teknisk kompetens med kunskap om mänskligt beteende. Genom att analysera data skapas insikter som kan utvecklas till tjänster och lösningar som kommer hyresgäster och medarbetare till godo.

Med kunskap om fastigheterna och dess invånare, följer förmågan att förbättra. Den datadrivna kunskapen kan utveckla självlärande byggnader och göra vardagen lättare för både hyresgäster och fastighetsägare. Den ger även förutsättningar för att skapa nya smarta mobila tjänster för dem.

Med coworkingbolaget United Spaces och fastigheten Eminent som testarenor, började Castellum under 2020 samla data i en s.k. strukturerad datasjö. När den sjön är tillräckligt full kan man börja använda artificiell intelligens på allvar.

”En viktig del i innovationsarbetet är öppenhet för samarbete med externa parter, både fastighetskollegor och helt andra branscher. Vi prioriterar också att jobba med små startupbolag för att få mer kreativitet i utvecklingsarbetet.”

Niclas Ingeström, Chief Digital Officer

Ett exempel på tjänst är United Spaces app som innehåller ett informationsflöde, möjlighet att boka mötesrum och arbetsplatser, köpa relevant service och inte minst skapa kontakter och nätverka med andra. Dessutom ingår Accessy med digital access till arbetsplatsen, konferensrum, träningsmöjligheter, cyklar, bilar m.m.

Kontoret som levande labb

Nybyggda kontorsfastigheten Eminent i Malmö har under 2020 agerat testarena för innovativa lösningar för att på sikt utveckla en självlärande byggnad. Den smarta uppkopplade fastigheten som kan förutse driftstörningar, agera och åtgärda avvikelser och fel. Cirka 3 500 sensorer följer hur trapphus, hissar, konferensrum, terrass och garage används i husets 9 600 kvm. Utöver data från sensorerna samlas även data om energi samt styr- och reglerteknik och analyseras med hjälp av machine learning och AI.

Den skalbara plattformen som utvecklats i Eminent blir verktyget för att integrera data från Castellums övriga fastigheter och omsätta insikter till nya smarta lösningar.