Rapporteringsramverk

Global Compact (Icon)

Global Compact

Castellum har signerat FN:s Global Compact, vilket är ett initiativ för att samordna frågor gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, försiktighetsprincipen och ansvarstagande gällande miljöfrågor och antikorruption. Global Compact omfattar tio principer.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Regelverk som styr Castellums hållbarhetsarbete:

Externa lagar

 • Svenska Aktiebolagslagen.
 • Miljöbalken.
 • Arbetsmiljölagen.
 • BBR-krav (Boverkets byggregler).
 • Övriga tillämpliga lagar och regler.

Externa initiativ

 • FN:s globala hållbarhetsmål.
 • Global Compact.
 • Hållbarhetscertifieringar Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, WELL.
 • ISO 14001.
 • Science Based Targets.
 • Lokala hållbarhetsprogram och klimatanpassningsplaner.

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy.
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Uppförandekod.
 • Uppförandekod för leverantörer.
 • Internt miljöledningssystem.
 • Processer för intern kontroll.
 • Övriga instruktioner.