Flerårsöversikt

 

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

Resultaträkning, mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

6 004

 

5 821

 

5 577

 

5 182

 

4 533

 

3 299

 

3 318

 

3 249

 

3 073

 

2 919

Fastighetskostnader

 

–1 669

 

–1 708

 

–1 632

 

–1 605

 

–1 497

 

–1 074

 

–1 096

 

–1 105

 

–1 042

 

–1 003

Driftsöverskott

 

4 335

 

4 113

 

3 945

 

3 577

 

3 036

 

2 225

 

2 222

 

2 144

 

2 031

 

1 916

Centrala administrationskostnader

 

–149

 

–163

 

–158

 

–162

 

–143

 

–113

 

–108

 

–96

 

–93

 

–83

Joint venture (förvaltningsresultat)

 

 

 

 

 

3

 

23

 

 

 

 

Leasingkostnad/Tomträttsavgäld

 

–20

 

–22

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

 

–786

 

–782

 

–835

 

–885

 

–832

 

–602

 

–664

 

–702

 

–683

 

–660

Förvaltningsresultat inkl resultat joint venture

 

3 380

 

3 146

 

2 952

 

2 530

 

2 065

 

1 533

 

1 450

 

1 346

 

1 255

 

1 173

Förvärvs- och omstruktureringskost. m m

 

–95

 

–9

 

 

–5

 

–163

 

 

 

 

 

Nedskrivning goodwill

 

 

–179

 

 

 

–373

 

 

 

 

 

Värdeförändringar fastigheter

 

3 863

 

3 918

 

5 216

 

4 540

 

4 085

 

1 837

 

344

 

328

 

–69

 

194

Värdeförändringar derivat

 

–120

 

–111

 

152

 

247

 

82

 

216

 

–660

 

429

 

–110

 

–429

Omvärdering resultat stegvis förvärv

 

 

 

 

 

27

 

–2

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

–186

 

–165

 

–74

 

–96

 

–23

 

–16

 

–11

 

–6

 

–7

 

–10

Uppskjuten skatt

 

–1 227

 

–950

 

–793

 

–1 340

 

–727

 

–687

 

88

 

–390

 

404

 

–217

Årets/periodens resultat

 

5 615

 

5 650

 

7 453

 

5 876

 

4 972

 

2 881

 

1 211

 

1 707

 

1 473

 

711

Övrigt totalresultat

 

–172

 

45

 

8

 

–8

 

6

 

–8

 

8

 

3

 

–4

 

0

Årets/periodens totalresultat

 

5 443

 

5 695

 

7 461

 

5 868

 

4 978

 

2 873

 

1 219

 

1 710

 

1 469

 

711

Balansräkning, mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

103 042

 

95 168

 

89 168

 

81 078

 

70 757

 

41 818

 

37 599

 

37 752

 

36 328

 

33 867

Goodwill (Joint Venture, år 2015)

 

1 673

 

1 691

 

1 659

 

1 659

 

1 659

 

526

 

 

 

 

Övriga tillgångar

 

5 040

 

1 953

 

1 070

 

772

 

5 640

 

269

 

442

 

291

 

259

 

207

Likvida medel

 

161

 

173

 

243

 

203

 

257

 

39

 

47

 

70

 

44

 

97

S:a tillgångar

 

109 916

 

98 985

 

92 140

 

83 712

 

78 313

 

42 652

 

38 088

 

38 113

 

36 631

 

34 171

Eget kapital

 

48 243

 

43 777

 

39 749

 

33 736

 

29 234

 

15 768

 

13 649

 

13 127

 

12 065

 

11 203

Uppskjuten skatteskuld

 

11 376

 

10 153

 

9 203

 

8 405

 

7 065

 

4 299

 

3 612

 

3 700

 

3 310

 

3 714

Derivat

 

1 132

 

715

 

716

 

1 352

 

1 582

 

1 117

 

1 357

 

683

 

1 105

 

1 003

Räntebärande skulder

 

45 720

 

40 826

 

40 358

 

38 226

 

38 467

 

20 396

 

18 446

 

19 481

 

19 094

 

17 160

Ej räntebärande skulder

 

3 445

 

3 514

 

2 114

 

1 993

 

1 965

 

1 072

 

1 024

 

1 122

 

1 057

 

1 091

S:a eget kapital och skulder

 

109 916

 

98 985

 

92 140

 

83 712

 

78 313

 

42 652

 

38 088

 

38 113

 

36 631

 

34 171

Finansiella nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskottsgrad

 

74 %

 

72 %

 

71 %

 

69 %

 

67 %

 

67 %

 

67 %

 

66 %

 

66 %

 

66 %

Räntenivå, genomsnitt

 

1,9 %

 

2,0 %

 

2,0 %

 

2,4 %

 

2,7 %

 

3,0 %

 

3,3 %

 

3,7 %

 

3,9 %

 

4,1 %

Räntetäckningsgrad

 

530 %

 

502 %

 

454 %

 

386 %

 

348 %

 

351 %

 

318 %

 

292 %

 

284 %

 

278 %

Avkastning långsiktigt substansvärde

 

15,2 %

 

15,1 %

 

22,0 %

 

18,3 %

 

20,9 %

 

20,4 %

 

7,6 %

 

13,2 %

 

7,9 %

 

6,4 %

Avkastning totalt kapital

 

7,5 %

 

8,4 %

 

10,6 %

 

10,1 %

 

11,9 %

 

10,0 %

 

6,5 %

 

6,4 %

 

5,3 %

 

6,2 %

Avkastning eget kapital

 

13,0 %

 

14,5 %

 

22,6 %

 

20,6 %

 

20,1 %

 

21,7 %

 

9,5 %

 

14,6 %

 

13,5 %

 

6,6 %

Investeringar i fastigheter, mkr

 

5 158

 

6 112

 

5 292

 

6 488

 

31 491

 

3 553

 

2 525

 

1 768

 

2 798

 

2 015

Försäljningar, mkr

 

891

 

4 138

 

2 635

 

875

 

6 754

 

1 140

 

3 054

 

687

 

253

 

107

Belåningsgrad

 

44 %

 

43 %

 

45 %

 

47 %

 

50 %

 

49 %

 

49 %

 

51 %

 

52 %

 

50 %

Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt antal aktier, tusental

 

273 628

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

234 540

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

Förvaltningsresultat, kr

 

12,35

 

11,52

 

10,81

 

9,26

 

8,80

 

8,11

 

7,67

 

7,12

 

6,64

 

6,21

Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr

 

11,25

 

10,44

 

9,65

 

8,39

 

8,26

 

7,84

 

7,17

 

6,97

 

6,31

 

6,08

Resultat efter skatt, kr

 

20,52

 

20,68

 

27,28

 

21,51

 

21,20

 

15,24

 

6,41

 

9,03

 

7,79

 

3,76

Utestående antal aktier, tusental

 

277 093

 

27 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

Fastighetsvärde, kr

 

372

 

348

 

326

 

297

 

259

 

221

 

199

 

200

 

192

 

179

Substansvärde EPRA NRV, kr

 

214

 

195

 

176

 

153

 

133

 

112

 

99

 

93

 

87

 

84

Substansvärde EPRA NTA, kr

 

205

 

187

 

169

 

146

 

131

 

109

 

97

 

91

 

86

 

83

Substansvärde EPRA NDV, kr

 

168

 

154

 

139

 

117

 

101

 

83

 

72

 

69

 

64

 

59

Utdelning, kr (2019 föreslagen)

 

6,90

 

6,50

 

6,10

 

5,30

 

5,00

 

4,25

 

3,99

 

3,69

 

3,43

 

3,21

Utdelningsandel

 

56 %

 

56 %

 

56 %

 

57 %

 

57 %

 

52 %

 

52 %

 

52 %

 

52 %

 

52 %

Fastighetsrelaterade nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 538

 

1 495

 

1 407

 

1 341

 

1 304

 

1 095

 

1 064

 

1 036

 

1 015

 

995

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

93,1 %

 

92,6 %

 

93,2 %

 

90,9 %

 

91,3 %

 

90,3 %

 

88,7 %

 

88,4 %

 

88,6 %

 

89,3 %

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

369

 

384

 

378

 

364

 

376

 

316

 

307

 

307

 

298

 

300

Fastighetsvärde, kr/kvm

 

23 549

 

22 363

 

20 417

 

18 268

 

16 558

 

12 282

 

11 118

 

10 285

 

9 916

 

9 835