Bolagsstyrning

[video_125b_charlotte_stroemberg.jpg]
Charlotte Strömberg portrait

Ordförandeord

Vid valberedningens konstituerande möte i oktober berättade jag att det var dags för mig att efter årsstämman 2021 fokusera på andra engagemang efter nio intensiva och utvecklande år med Castellum. Det är med visst vemod men även med stark framtidstro som jag för sista gången riktar mig till er i en summering av det gångna året.

Charlotte Strömberg,
Styrelsens ordförande
Ordförandeord

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning är grunden för en förtroendefull relation till aktieägare och andra viktiga intressenter i bolagets omvärld. Bolagsstyrningen är också en viktig komponent i att Castellum sköts hållbart och ansvarsfullt – allt i enlighet med gällande lagar, regler och god sed samt skräddarsydd utifrån Castellums verksamhet. Bolagsstyrningsrapporten inleds med att styrelseordförande har ordet. Därefter följer information om struktur för bolagsstyrning, aktieägare och årsstämma, valberedning, revisor, styrelsen och utskottsarbete, koncernledning, compliance och intern kontroll samt styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer.
Castellums styrelse och koncernledning

Styrelse Koncernledning

Mer att utforska

Struktur för bolagsstyrning

Läs mer

Valberedning

Läs mer

Revisor

Läs mer

Styrelse

Läs mer

Ersättningsrapport

Läs mer

Revisions- och finansutskott

Läs mer

Koncernledning

Läs mer

Compliance

Läs mer

Intern kontroll

Läs mer