Bolagsstyrningsrapport

Charlotte Strömberg portrait

Ordförandeord

Med en titt i backspegeln kan vi konstatera att Castellum återigen tillryggalagt ett år med god aktivitetsnivå och fortsatt affärsutveckling med den övergripande ledstjärnan att skapa långsiktigt hållbart aktieägarvärde.

Charlotte Strömberg,
Styrelsens ordförande
Ordförandeord

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning är grunden för en förtroendefull relation till aktieägare och andra viktiga intressenter i bolagets omvärld. Bolagsstyrningen är en viktig komponent i att Castellum sköts hållbart och ansvarsfullt – allt i enlighet med gällande lagar, andra regler och god sed samt skräddarsytt utifrån Castellums verksamhet. Bolagsstyrningsrapporten inleds med ordförandeord och därefter följer information om struktur för bolagsstyrning, aktieägare och årsstämma, valberedning, revisor, styrelsen och utskottsarbete, koncernledning samt compliance och intern kontroll.
Castellums styrelse och koncernledning

Styrelse Koncernledning

Mer att utforska

Struktur för bolagsstyrning

Läs mer

Valberedning

Läs mer

Revisor

Läs mer

Styrelse

Läs mer

Ersättningsutskott

Läs mer

Revisions- och finansutskott

Läs mer

Koncernledning

Läs mer

Compliance

Läs mer

Intern kontroll

Läs mer