Övriga nyckeltal

 

 

jan–dec 2020

 

jan–dec 2019

Överskottsgrad

 

74 %

 

72 %

Räntenivå, genomsnitt

 

1,9 %

 

2,0 %

Skuldkvot

 

10,9

 

10,3

Avkastning substansvärde EPRA NRV

 

13,4 %

 

14,5 %

Avkastning totalt kapital

 

7,5 %

 

8,4 %

Avkastning eget kapital

 

13,1 %

 

14,5 %

Fastighetsvärde kr/aktie

 

372

 

348

Bruttouthyrning

 

644

 

411

Nettouthyrning

 

239

 

–24