En värd bortom det förväntade

Castellums erbjudande sträcker sig långt utanför väggar och tak i våra fastigheter. Bolaget skapar möjligheter för verksamheter att blomstra, för människor att utvecklas och städer att växa. Det uppnås genom rådgivning för innovativa och hälsosamma arbetsmiljöer, genom tillämpad forskning kring flexibla arbetssätt, genom att erbjuda logistiklösningar som tar vardagsinköpen hem till ytterdörren och inte minst genom att utveckla byggnader och nya stadsdelar med netto-noll klimatpåverkan.

Familjevänligt arbetsliv med flexmöjligheter

Moderna last mile-lösningar för e-handeln

Instabox förenklar för hyresgästerna

Vi erbjuder uppkopplade fastigheter

Hälsosamma arbetsplatser med gym och omklädningsrum

Utveckling av klimatsmarta fastigheter

Vi gör arbetsplatsen enkel att ta med sig

Vi bedriver forskning kring framtidens arbetsliv

Återvinning är en självklarhet

Vi skapar mötesplatser

Gröna hyresavtal gynnar människa och miljö

Vi hjälper våra hyresgäster att bli mer hållbara

Smidigt med digitala lås

Vi designar unika kontor för varje hyresgäst

Solpaneler på taket ger hyresgästen förnybar energi

Våra fågelholkar bidrar till biologisk mångfald

Vår fastighets­utveckling bygger nya stadsdelar

Vårt lärlingsprogram hjälper unga att få arbete

En jämställd organisation stärker lönsamhet och kunderbjudande

WorkOut, koncept för utomhuskontor

Vi erbjuder coworking och delade kontor

Mångfald i organisationen genererar en mångfald av lösningar

Vi använder återbruk och cirkularitet av byggmaterial

Med våra tjänster får du mer balans i vardagen