Tjänster som underlättar livet

Castellum förvärvade coworkingbolaget United Spaces i januari 2019, ett år innan coronapandemin bröt ut. Bolaget hade höga förväntningar på affären men anade inte att coworking snart skulle bli symbolen för det nya flexibla arbetslivet.

United Spaces erbjuder resurseffektiva och flexibla kontorslösningar till företag i varierande storlek och bidrar också till att bygga gemenskap mellan människor, oväntade möten och kreativitet. Coworking har hittills varit ett storstadsfenomen men sprider sig nu snabbt över landet. Det är fortfarande ett ungt erbjudande där Castellum driver en aktiv lärandeprocess i samspel med sina hyresgäster för att ta fram konkurrenskraftiga tjänster.

”Kontoret kommer att förändras. Hela begreppet arbetsplats kommer att förändras, fördjupas och förbättras. Det har vi vetat sedan långt innan pandemin ställde spelplanen på ända.”

Malin Engelbrecht, Projektledare strategiska initiativ

Coworking är symbolen för flexibelt arbete

Coworking innebär att uthyraren erbjuder hyresgästerna både fysiska och digitala plattformar där de kan interagera, utforska samarbeten och vidga sina nätverk. Kopplat till arbetsplatsen erbjuds en mängd andra tjänster och aktiviteter – från fralla och kaffe till konferensrum och yogalektioner. Som individ får man tillhörighet i en kreativ miljö där omfattande service ingår samt möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra medlemmar. Hyresgästerna erbjuds flexibilitet vad gäller både arbetsplatser, hyresvillkor och avtal – och som fastighetsägare kan man nyttja sina ytor effektivare.

United Spaces ger en plattform för att snabbt fånga upp trender och beteenden och omsätta dessa i nya attraktiva tjänsteerbjudanden och även möjlighet att testa nya smarta idéer. På detta sätt knyts expertis inom både teknik och kundbeteende ihop. Det är förmågan att ständigt anpassa erbjudandena efter hyresgästens behov och önskemål som är essensen i Castellums kärnverksamhet.

Accessy, öppna dig!

Med en app i mobilen ges tillträde till entrédörrar, konferensrum, cykelgarage, parkering och sitt eget kontor. Genom lösningen hanteras också tillgång till logistik, leveranser, larmtjänster, avfallshantering och andra servicetjänster. Samma teknik gör det möjligt att hyra och låsa upp en bil med samma app. Accessy har testats under hösten 2020 och rullas ut i början av 2021 ut hos United Spaces medlemmar och därefter till övriga hyresgäster.

Instabox

Med Instabox är det möjligt att beställa varor på nätet och sedan hämta ut dem i en smart box i den fastigheten där man arbetar. Tjänsten underlättar vardagspusslet för de som arbetar i drygt 45 av våra Castellums fastigheter.