Finansiell kalender, aktieägar­information och kontaktuppgifter

Årsstämma

Castellum AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 25 mars 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Mer information och instruktioner om hur anmälan går till kommer framgå av kallelsen till årsstämman, vilken kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och finnas tillgänglig bl.a. på Castellums webbplats www.castellum.se

Årsstämmokalender och utdelning

 

 

Avstämningsdag för årsstämma

 

17 mars 2021

Årsstämma

 

25 mars 2021

 

 

 

Aktien handlas exklusive första utdelningen

 

26 mars 2021

Avstämningsdag för första utdelninge

 

29 mars 2021

Betalning av första utdelningen

 

1 april 2021

 

 

 

Aktien handlas exklusive andra utdelningen

 

24 september 2021

Avstämningsdag för andra utdelningen

 

27 september 2021

Betalning av andra utdelningen

 

30 september 2021

 

 

 

Ekonomisk rapportering

 

 

Delårsrapport januari – mars 2021

 

21 april 2021

Halvårsrapport januari – juni 2021

 

15 juli 2021

Delårsrapport januari – september 2021

 

19 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021

 

21 januari 2022

Årsstämma 2022

 

24 mars 2022

Kontaktuppgifter

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, Ekonomi och Finansdirektör, Castellum AB, telefon 0706-47 12 61

Besöksadress:
Östra Hamngatan 16, Göteborg
Telefon (reception): 031-60 74 00

www.castellum.se