Finansiell kalender, aktieägar­information och kontaktuppgifter

Årsstämma

Castellum AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 19 mars 2020 klockan 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. För mer information och anmälan se Castellums hemsida www.castellum.se

Årsstämmokalender och utdelning

 

 

Avstämningsdag för årsstämma

 

13 mars 2020

Årsstämma

 

19 mars 2020

 

 

 

Aktien handlas exklusive första utdelningen

 

19 mars 2020

Avstämningsdag för första utdelninge

 

23 mars 2020

Betalning av första utdelningen

 

26 mars 2020

 

 

 

Aktien handlas exklusive andra utdelningen

 

17 september 2020

Avstämningsdag för andra utdelningen

 

21 september 2020

Betalning av andra utdelningen

 

24 september 2020

 

 

 

Ekonomisk rapportering

 

 

Delårsrapport januari – mars 2020

 

24 april 2020

Halvårsrapport januari – juni 2020

 

15 juli 2020

Delårsrapport januari – september 2020

 

15 oktober 2020

Bokslutskommuniké 2020

 

22 januari 2021

Årsstämma 2021

 

25 mars 2021

Kontaktuppgifter

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, Ekonomi och Finansdirektör, Castellum AB, telefon 0706-47 12 61

Besöksadress:
Östra Hamngatan 16, Göteborg
Telefon (reception): 031-60 74 00

Hemsida: www.castellum.se