Not 14 Inventarier

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Ingående anskaffningsvärde

 

304

 

246

 

78

 

66

Inköp

 

58

 

81

 

9

 

12

Försäljning/utrangering

 

–1

 

–23

 

 

Utgående anskaffningsvärde

 

361

 

304

 

87

 

78

Ingående avskrivningar

 

–148

 

–123

 

–26

 

–15

Försäljning/utrangering

 

1

 

10

 

 

Årets avskrivningar

 

–44

 

–35

 

–12

 

–11

Utgående avskrivningar

 

–191

 

–148

 

–38

 

–26

Bokfört värde

 

170

 

156

 

49

 

52