Not 14 Inventarier

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Ingående anskaffningsvärde

 

246

 

192

 

66

 

61

Inköp

 

81

 

77

 

12

 

22

Försäljning/utrangering

 

–23

 

–23

 

 

–17

Utgående anskaffningsvärde

 

304

 

246

 

78

 

66

Ingående avskrivningar

 

–123

 

–109

 

–15

 

–8

Försäljning/utrangering

 

10

 

5

 

 

Årets avskrivningar

 

–35

 

–19

 

–11

 

–7

Utgående avskrivningar

 

–148

 

–123

 

–26

 

–15

Bokfört värde

 

156

 

123

 

52

 

51