Stark lokal närvaro

Castellums organisation med lokal närvaro i Sverige samt i Helsingfors och Köpenhamn skapar närhet till hyresgästerna. På så sätt kan Castellum erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov, god personlig service och snabba besked.

Castellums marknader

 • REGION NORR1)

  GÄVLE

   

   

  2020

   

  2019

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  2

   

  6

  Antal fastigheter

   

  12

   

  12

  Yta, tkvm

   

  105

   

  104

  Fastigheternas värde, mkr

   

  2 170

   

  2 080

  Hyresvärde, mkr

   

  157

   

  155

  Driftsöverskott, mkr

   

  121

   

  114

  Nettoinvesteringar, mkr

   

  21

   

  –3 274

  Nettouthyrning, mkr

   

  10

   

  1

  Medarbetare

   

  6

   

  6

  1. I denna årsredovisning redovisas Region Stockholm–Norr uppdelat då marknadsförhållandena väsentligt skiljer sig åt.

  REGION NORR1)

  GÄVLE

  Nettouthyrning

  mkr

   

  2020

   

  2019

  Nytecknat befintligt

   

  9

   

  4

  Nytecknat investeringar

   

  3

   

  Konkurser

   

   

  Uppsagt <18 mån

   

  –2

   

  –3

  Uppsagt >18 mån

   

  0

   

  Nettouthyrning årsvärde

   

  10

   

  1

  1. I denna årsredovisning redovisas Region Stockholm–Norr uppdelat då marknadsförhållandena väsentligt skiljer sig åt.
 • FINLAND

  HELSINGFORS

   

   

  2020

   

  2019

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  3

   

  1

  Antal fastigheter

   

  7

   

  1

  Yta, tkvm

   

  58

   

  14

  Fastigheternas värde, mkr

   

  2 712

   

  859

  Hyresvärde, mkr

   

  181

   

  53

  Driftsöverskott, mkr

   

  113

   

  46

  Nettoinvesteringar, mkr

   

  1 658

   

  1

  Nettouthyrning, mkr

   

  3

   

  –12

  Medarbetare

   

  8

   

  1

  FINLAND

  HELSINGFORS

  Nettouthyrning

  mkr

   

  2020

   

  2019

  Nytecknat befintligt

   

  3

   

  Nytecknat investeringar

   

   

  Konkurser

   

   

  Uppsagt <18 mån

   

   

  –12

  Uppsagt >18 mån

   

   

  Nettouthyrning årsvärde

   

  3

   

  –12

 • REGION STOCKHOLM1)

  STORSTOCKHOLM OCH UPPSALA

   

   

  2020

   

  2019

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  29

   

  30

  Antal fastigheter

   

  127

   

  126

  Yta, tkvm

   

  866

   

  868

  Fastigheternas värde, mkr

   

  30 281

   

  28 284

  Hyresvärde, mkr

   

  1 639

   

  1 531

  Driftsöverskott, mkr

   

  1 243

   

  1 173

  Nettoinvesteringar, mkr

   

  819

   

  245

  Nettouthyrning, mkr

   

  22

   

  40

  Medarbetare

   

  64

   

  73

  1. I denna årsredovisning redovisas Region Stockholm–Norr uppdelat då marknadsförhållandena väsentligt skiljer sig åt.

  REGION STOCKHOLM1)

  STORSTOCKHOLM OCH UPPSALA

  Nettouthyrning

  Region Stockholm – nettouthyrning (Bar Graph)
  1. I denna årsredovisning redovisas Region Stockholm–Norr uppdelat då marknadsförhållandena väsentligt skiljer sig åt.
 • REGION MITT

  ÖREBRO, JÖNKÖPING, LINKÖPING, NORRKÖPING, VÄSTERÅS OCH VÄXJÖ

   

   

  2020

   

  2019

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  24

   

  24

  Antal fastigheter

   

  183

   

  178

  Yta, tkvm

   

  1 214

   

  1 178

  Fastigheternas värde, mkr

   

  24 317

   

  22 908

  Hyresvärde, mkr

   

  1 750

   

  1 663

  Driftsöverskott, mkr

   

  1 254

   

  1 161

  Nettoinvesteringar, mkr

   

  703

   

  2 214

  Nettouthyrning, mkr

   

  88

   

  –44

  Medarbetare

   

  95

   

  87

  REGION MITT

  ÖREBRO, JÖNKÖPING, LINKÖPING, NORRKÖPING, VÄSTERÅS OCH VÄXJÖ

  Nettouthyrning

  Region Mitt – nettouthyrning (Bar Graph)
 • REGION VÄST

  STORGÖTEBORG, BORÅS OCH HALMSTAD

   

   

  2020

   

  2019

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  22

   

  24

  Antal fastigheter

   

  195

   

  203

  Yta, tkvm

   

  1 240

   

  1 223

  Fastigheternas värde, mkr

   

  23 159

   

  22 411

  Hyresvärde, mkr

   

  1 463

   

  1 451

  Driftsöverskott, mkr

   

  1 070

   

  1 071

  Nettoinvesteringar, mkr

   

  –199

   

  1 757

  Nettouthyrning, mkr

   

  39

   

  –48

  Medarbetare

   

  82

   

  83

  REGION VÄST

  STORGÖTEBORG, BORÅS OCH HALMSTAD

  Nettouthyrning

  Region Väst – nettouthyrning (Bar Graph)
 • REGION ÖRESUND

  MALMÖ, HELSINGBORG, LUND OCH KÖPENHAMN

   

   

  2020

   

  2019

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  20

   

  19

  Antal fastigheter

   

  118

   

  112

  Yta, tkvm

   

  964

   

  868

  Fastigheternas värde, mkr

   

  20 403

   

  18 626

  Hyresvärde, mkr

   

  1 395

   

  1 324

  Driftsöverskott, mkr

   

  990

   

  912

  Nettoinvesteringar, mkr

   

  1 265

   

  1 022

  Nettouthyrning, mkr

   

  77

   

  39

  Medarbetare

   

  61

   

  62

  REGION ÖRESUND

  MALMÖ, HELSINGBORG, LUND OCH KÖPENHAMN

  Nettouthyrning

  Region Öresund – nettouthyrning (Bar Graph)