Castellums marknader

Castellums marknader

 • REGION NORR*

  GÄVLE (INKLUSIVE SUNDSVALL 2018)

   

   

  2019

   

  2018**

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  2

   

  6

  Antal fastigheter

   

  12

   

  30

  Yta, tkvm

   

  104

   

  259

  Fastigheternas värde, Mkr

   

  2 080

   

  5 488

  Hyresvärde, Mkr

   

  155

   

  408

  Driftsöverskott, Mkr

   

  114

   

  292

  Nettoinvesteringar, Mkr

   

  –3 274

   

  76

  Nettouthyrning, Mkr

   

  1

   

  7

  Medarbetare

   

  6

   

  17

  REGION NORR*

  GÄVLE (INKLUSIVE SUNDSVALL 2018)

  Nettouthyrning

  Mkr

   

  2019

   

  2018

  Nytecknat befintligt

   

  4

   

  15

  Nytecknat investeringar

   

   

  Konkurser

   

   

  Uppsagt <18 mån

   

  –3

   

  –8

  Uppsagt >18 mån

   

   

  Nettouthyrning årsvärde

   

  1

   

  7

 • FINLAND

  HELSINGFORS

   

   

  2019

   

  2018

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  1

   

  1

  Antal fastigheter

   

  1

   

  1

  Yta, tkvm

   

  14

   

  14

  Fastigheternas värde, Mkr

   

  859

   

  819

  Hyresvärde, Mkr

   

  53

   

  52

  Driftsöverskott, Mkr

   

  46

   

  40

  Nettoinvesteringar, Mkr

   

  1

   

  830

  Nettouthyrning, Mkr

   

  –12

   

  Medarbetare

   

  1

   

  FINLAND

  HELSINGFORS

  Nettouthyrning

  Mkr

   

  2019

   

  2018

  Nytecknat befintligt

   

   

  Nytecknat investeringar

   

   

  Konkurser

   

   

  Uppsagt <18 mån

   

  –12

   

  Uppsagt >18 mån

   

   

  Nettouthyrning årsvärde

   

  –12

   

 • REGION STOCKHOLM*

  STORSTOCKHOLM OCH UPPSALA

   

   

  2019

   

  2018

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  30

   

  30

  Antal fastigheter

   

  126

   

  131

  Yta, tkvm

   

  868

   

  882

  Fastigheternas värde, Mkr

   

  28 284

   

  26 666

  Hyresvärde, Mkr

   

  1 531

   

  1 482

  Driftsöverskott, Mkr

   

  1 173

   

  1 141

  Nettoinvesteringar, Mkr

   

  245

   

  90

  Nettouthyrning, Mkr

   

  40

   

  18

  Medarbetare

   

  73

   

  63

  REGION STOCKHOLM*

  STORSTOCKHOLM OCH UPPSALA

  Nettouthyrning

  Region Stockholm – nettouthyrning (Bar Graph)
 • REGION MITT

  ÖREBRO, JÖNKÖPING, LINKÖPING, NORRKÖPING, VÄSTERÅS OCH VÄXJÖ

   

   

  2019

   

  2018

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  24

   

  22

  Antal fastigheter

   

  178

   

  177

  Yta, tkvm

   

  1 178

   

  1 136

  Fastigheternas värde, Mkr

   

  22 908

   

  19 396

  Hyresvärde, Mkr

   

  1 663

   

  1 461

  Driftsöverskott, Mkr

   

  1 161

   

  1 026

  Nettoinvesteringar, Mkr

   

  2 214

   

  656

  Nettouthyrning, Mkr

   

  –44

   

  59

  Medarbetare

   

  87

   

  90

  REGION MITT

  ÖREBRO, JÖNKÖPING, LINKÖPING, NORRKÖPING, VÄSTERÅS OCH VÄXJÖ

  Nettouthyrning

  Region Mitt – nettouthyrning (Bar Graph)
 • REGION VÄST

  STORGÖTEBORG, BORÅS OCH HALMSTAD

   

   

  2019

   

  2018

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  24

   

  22

  Antal fastigheter

   

  203

   

  200

  Yta, tkvm

   

  1 223

   

  1 189

  Fastigheternas värde, Mkr

   

  22 411

   

  19 909

  Hyresvärde, Mkr

   

  1 451

   

  1 292

  Driftsöverskott, Mkr

   

  1 071

   

  915

  Nettoinvesteringar, Mkr

   

  1 757

   

  614

  Nettouthyrning, Mkr

   

  –48

   

  58

  Medarbetare

   

  83

   

  78

  REGION VÄST

  STORGÖTEBORG, BORÅS OCH HALMSTAD

  Nettouthyrning

  Region Väst – nettouthyrning (Bar Graph)
 • REGION ÖRESUND

  MALMÖ, HELSINGBORG, LUND OCH KÖPENHAMN

   

   

  2019

   

  2018

  Andel av fastighetsvärdet, %

   

  19

   

  19

  Antal fastigheter

   

  112

   

  108

  Yta, tkvm

   

  868

   

  803

  Fastigheternas värde, Mkr

   

  18 626

   

  16 890

  Hyresvärde, Mkr

   

  1 324

   

  1 252

  Driftsöverskott, Mkr

   

  912

   

  856

  Nettoinvesteringar, Mkr

   

  1 022

   

  390

  Nettouthyrning, Mkr

   

  39

   

  19

  Medarbetare

   

  62

   

  47

  REGION ÖRESUND

  MALMÖ, HELSINGBORG, LUND OCH KÖPENHAMN

  Nettouthyrning

  Region Öresund – nettouthyrning (Bar Graph)

*I denna årsredovisning redovisas Region Stockholm-Norr uppdelat då marknadsförhållandena väsentligt skiljer sig åt.

**Fastighetsbeståndet i Sundsvall såldes i en bytestransaktion den 22 januari 2019.