GRI-index

Castellum redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standards, nivå Core. Hänsyn har tagits till GRI:s branschspecifika tillägg för bygg- och fastighetssektorn. I nedanstående tabell anges var informationen redovisas. Avseende specifika standardindikatorer utgår redovisningen ifrån vad som är väsentligt för verksamheten. Vi redovisar enligt 2016 års GRI standarder, men med två undantag. GRI 403 Hälsa och säkerhet redovisas enligt 2018 års standard och GRI 207 Skatt enligt 2019 års standard.