Not 23 Ställda säkerheter

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Fastighetsinteckningar

 

20 903

 

21 803

 

 

Företagsinteckningar

 

 

 

 

Långfristiga fordringar koncernföretag

 

 

 

17 343

 

17 387

Summa

 

20 903

 

21 801

 

17 343

 

17 387