Lokal närvaro

Castellum har lokal närvaro i attraktiva tillväxtregioner i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors. Den lokala närvaron skapar närhet till hyresgästerna. Castellum har dessutom exponering mot den norska marknaden via intressebolaget Entra. Att finnas på plats gör att Castellum har god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov, ge god personlig service och lämna snabba besked.

Fastigheternas värde

Region Stockholm

0mkr

Region Väst

0mkr

Region Mitt

0mkr

Region Mälardalen

0mkr

Region Öresund

0mkr

Finland

0mkr

Region Stockholm 1)

2022 20211)
Andel av fastighetsvärdet, % 32 35
Antal fastigheter 137 140
Yta, tkvm 1 221 1 178
Fastigheternas värde, mkr 49 611 49 443
Hyresvärde, mkr 2 683 2 561
Driftsöverskott, mkr 1 859 1 871
Nettoinvesteringar, mkr -1 227 22 359
Nettouthyrning, mkr -3 14
Medarbetare 90 52

1 Under 2022 har ­Castellums fastigheter i Uppsala brutits ur regionen och redovisas i region Mälardalen. Jämförelsetal har ej omräknats.

Region Väst

2022 2021
Andel av fastighetsvärdet, % 19 19
Antal fastigheter 214 200
Yta, tkvm 1 322 1 311
Fastigheternas värde, mkr 28 421 27 052
Hyresvärde, mkr 1 832 1 671
Driftsöverskott, mkr 1 277 1 199
Nettoinvesteringar, mkr 517 3 730
Nettouthyrning, mkr 90 53
Medarbetare 77 71

Region Mitt 1)

2022 20211)
Andel av fastighetsvärdet, % 17 24
Antal fastigheter 154 193
Yta, tkvm 1 142 1 635
Fastigheternas värde, mkr 25 293 33 855
Hyresvärde, mkr 1 831 2 415
Driftsöverskott, mkr 1 196 1 676
Nettoinvesteringar, mkr 1 103 11 764
Nettouthyrning, mkr 10 53
Medarbetare 98 96

1 Under 2022 har ­Castellums fastigheter i Västerås brutits ut och redovisas i region Mälardalen. Jämförelsetal har ej omräknats.

Region Mälardalen 1)

2022
Andel av fastighetsvärdet, % 11
Antal fastigheter 85
Yta, tkvm 835
Fastigheternas värde, mkr 17 192
Hyresvärde, mkr 1 250
Driftsöverskott, mkr 809
Nettoinvesteringar, mkr 740
Nettouthyrning, mkr 38
Medarbetare 19

1 Region Mälardalen är en ny region 2022. Jämförelsetal har ej ­omräknats.

Region Öresund

2022 2021
Andel av fastighetsvärdet, % 17 14
Antal fastigheter 139 115
Yta, tkvm 956 772
Fastigheternas värde, mkr 25 615 19 842
Hyresvärde, mkr 1 474 1 283
Driftsöverskott, mkr 991 890
Nettoinvesteringar, mkr 1 488 441
Nettouthyrning, mkr 23 35
Medarbetare 63 58

Finland

2022 2021
Andel av fastighetsvärdet, % 5 5
Antal fastigheter 20 18
Yta, tkvm 221 208
Fastigheternas värde, mkr 7 432 7 006
Hyresvärde, mkr 687 529
Driftsöverskott, mkr 358 332
Nettoinvesteringar, mkr 225 4 424
Nettouthyrning, mkr 3 6
Medarbetare 10 10