Kunder

Castellum har en stor kundportfölj som består av cirka 8 000 kommersiella kontrakt. Spridningen av hyresgäster, typer av lokaler och var fastigheterna finns belägna är geografiskt är stor.

Exponeringen mot enskilda hyresgäster är låg och andelen stabila hyresgäster som aktörer inom offentlig sektor, både statliga och kommunala aktörer, ökar liksom kunder som tecknar gröna hyresavtal. Att hyresgästerna är många och att branschspridningen är stor gör att Castellum har en god riskspridning. Hyreskontraktens längd och storlek är mycket varierade. Det gör Castellum mindre beroende av konjunktursvängningar.

Antal fastigheter

0

Total uthyrningsbar yta (tkvm)

0

Kommersiella kontrakt

0

Kundresan i tre steg

Castellum erbjuder en modern fastighetsförvaltning, där digitaliseringen fått stort genomslag, kontoren är hälsosamma och hållbarhet står i fokus. Castellum anpassar sig till hyresgästernas vitt skilda behov och önskemål. Kundresan hos Castellum är cirkulär och utvecklas ständigt. Det handlar om att få hyresgästerna att fortsätta vilja välja Castellum, även när behoven ändras.

1. Kartläggningsfasen

När ett behov av ny lokal uppstår hos en befintlig kund eller en ny kartlägger Castellums uthyrare den potentiella hyresgästens behov.

2. Tilläggstjänster

Castellum erbjuder olika typer skräddarsydda rådgivningstjänster som ytoptimering och olika servicetjänster kopplade till hyresgästens behov.

3. Inflyttningsbelut

Castellum erbjuder olika typer av hyresavtal med stor flexibilitet för både längd och åtagande från hyresgästens sida och även coworkingtjänster.