Fastigheter och projekt

Castellum är Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag och är ett av de bolag som äger flest fastigheter i Norden. Beståndet är fokuserat på attraktiva tillväxtregioner i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors.
Genom intressebolaget Entra har Castellum även exponering mot starka områden i Norge. Castellum utvecklar även den egna projektportföljen genom markanvisningar och förvärv av byggrätter för nybyggnation samt genom om- och tillbyggnationer. Castellum har en stor pipeline av projekt, men aktiviteten i pågående projekt och nya projektstarter har kraftigt dragits ner från halvårsskiftet i väntan på en stabilitet i kapitalmarknaden och en tydlighet kring kostnadsbilden. Transaktionsaktiviteten har minskat vad gäller förvärv. Istället beslutades om ett antal försäljningar och försäljning av såväl portföljer som styckefastigheter för att stärka balansräkningen vilket ger handlingsfrihet för att hantera en dåligt fungerande kapitalmarknad på längre sikt.

Större avslutade projekt

KORSNINGEN 1, ÖREBRO
Läge Örebro
Yta 5 650 kvm
Tillträde kvartal 2 2022
Investering 227 mkr

I centrala Örebro har Castellum uppfört en kontorsbyggnad med Polisen som hyresgäst. Byggnaden färdigställdes sommaren 2022. Huset är byggt helt i trä och är certifierat enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha nettonoll koldioxidutsläpp under sin livstid.

JEPPE 1 (GREENHAUS), HELSINGBORG
Läge Helsingborg
Yta cirka 7 000 kvm
Tillträde kvartal 2 2022
Investering 320 mkr

Under senhösten 2019 påbörjade Castellum byggnationen av GreenHaus, ett modernt kontorshus om cirka 7 000 kvm i den nya stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg. Byggnaden färdigställdes under våren 2022 och certifierades enligt WELL, den enda byggstandarden som tar hänsyn till människors välbefinnande i arbetslivet. AFRY, Helsingborgs kommun och Grant Thornton finns bland hyresgästerna och byggnaden innefattar även coworkingverksamhet genom det Castellumägda coworkingbolaget United Spaces.

DREVET 1 (Långeberga), HELSINGBORG
Läge Långeberga, Helsingborg
Yta cirka 22 000 kvm
Tillträde kvartal 4 2022
Investering 261 mkr

Helsingborg brukar rankas som Sveriges näst bästa logistikstad (efter Göteborg), mycket tack vare sina geografiska förutsättningar i skärningspunkten mellan E6 och E4 samt med landets näst största hamn. Långeberga är ett väl etablerat logistikområde som samtidigt står inför en omfattande expansion, där Castellums nysatsning är en viktig del. Två moderna byggnader för logistik, lager eller lättare industri på 9 000 respektive 11 500 kvadratmeter har anlagts på tomten Drevet 1.

Större pågående projekt

GODSFINKAN 1, DOMSTOLSBYGGNAD, MALMÖ
Läge Nyhamnen, Malmö
Yta cirka 26 500 kvm
Tillträde kvartal 1 2023
Investering 1 270 mkr

Castellum uppför nya domstolslokaler för Tingsrätten, Förvaltningsrätten och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Domstolsbyggnaden kommer ligga i den nya stadsdelen Nyhamnen i Malmö där Castellum även uppför ett nytt huvudkontor åt E.ON. Byggnaden kommer innehålla cirka 40 förhandlingssalar och blir därmed en av norra Europas största domstolsbyggnader.

TUSENSKÖNAN 2, (BLÅ STJÄRNAN),GÖTEBORG
Läge Mölndal, Göteborg
Yta cirka 10 600 kvm
Tillträde kvartal 3 2024
Investering 453 mkr

Castellum och stiftelseägda Blå Stjärnans Djursjukhus utvecklar tillsammans ett nytt specialistdjursjukhus i Mölndal. Sjukhuset kommer bli Sveriges största smådjursklinik och de 7 000 kvm kommer innehålla en avancerad medicinsk praktik. Den centrala innergården blir en grön oas och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för medarbetarna. Byggnadens nedersta plan blir parkeringsgarage om ytterligare 4 500 kvm. Fastigheten utvecklas med höga ambitioner kring hållbarhet och klassas Miljöbyggnad Silver.

SJUSTJÄRNAN 1 (E.ON), MALMÖ
Läge Nyhamnen, Malmö
Yta 31 460 kvm
Tillträde kvartal 1 2023
Investering 1 296 mkr

Castellum uppför ett nytt nordiskt huvudkontor för cirka 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära Malmös centralstation. Byggnaden kommer bli ett nytt riktmärke i Malmö, och kontoret är utformat för att tillfredsställa en mängd olika krav och behov som finns på en stilbildande byggnad med hållbara arbetsplatser och tilltalande arkitektur. Nybyggnationen kommer att certifieras enligt BREEAM:s högsta miljöcertifieringsnivå och enligt The WELL Building Standards högsta nivå Platinum. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

Framtida möjliga utvecklingsprojekt, 20 ytmässigt största

Projekt Ort Typ Kategori Detaljplan Uthyrningsbar yta, kvm
Säve etapp 1 Göteborg N Lo Pågående 51 500
Halvors äng Etapp III* Göteborg N Lo Gällande 50 500
Läkaren 10 Stockholm O K Gällande 38 000
Del av Västerås 3:69** Västerås N Lo Pågående 32 000
Halvors äng Etapp II* Göteborg N Lo Gällande 32 000
Finnslätten 1 Västerås N Ö Gällande 28 700
Halvors äng Etapp I* Göteborg N Lo Gällande 28 000
Charkuteristerna 1-8 Stockholm O K Pågående 25 000
Norr om Nordstaden** Göteborg N K Pågående 25 000
Infinity Stockholm N K Gällande 19 800
Flabohult Jönköping N Lo Gällande 15 000
Smärgelskivan Helsingborg N Lo Gällande 15 000
Halvors äng Etapp V* Göteborg N Lo Gällande 14 000
Halvors äng Etapp IV* Göteborg N Lo Gällande 13 000
Sunnanå 8:51 Malmö N Lo Gällande 13 000
Brunna Örnäs 1:28 Stockholm N Lo Gällande 12 700
Brunna Örnäs 1:29 Stockholm N Lo Gällande 12 700
Gladan 5,6,7 Stockholm O K Gällande 11 000
Forskaren Lund N K Gällande 10 000
Inre hamnen Norrköping N K Gällande 9 000
Totalt 456 000

1. Projekten drivs i JV där Castellums andel är 50%

2. Markanvisning

Kategori: K=Kontor, La=Lager, Lo=Logistik, S=Samhällsfastighet, I=Industri. Typ av investering: N=Nybyggnation, O=Ombyggnation