Erbjudande

Castellums kunderbjudande utvecklas i takt med omvärlden. Hybridarbete är här för att stanna, vilket ställer stora krav på flexibilitet, kontorets utformning och kunderbjudandet.
Castellums mission är att skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas. Nyckeln till att skapa attraktiva kunderbjudanden ligger i kombinationen av att förstå hyresgästerna och deras medarbetares behov och hur det påverkas av trender i vår omvärld.

Castellums kunderbjudande bygger på insikten att medarbetarnas välmående och trivsel är grunden för en framgångsrik verksamhet och är inriktat på att öka servicenivån genom att utveckla tjänster som underlättar livet för människor som arbetar i Castellums fastigheter. Förväntningarna på vad en arbetsplats ska vara och kunna erbjuda har förändrats.

Med fler som jobbar på distans blir det fysiska kontoret en ännu större kulturbärare för bolaget. En plats för social samverkan, samarbete och gemenskap, utöver en plats för individuellt arbete. Detta visar rapporten Framtiden arbetsliv 2022, en undersökning som Castellum tar fram varje år.

Med ett flexibelt arbetssätt växer efterfrågan på coworking och allt fler kunder vill hyra ett traditionellt kontor men samtidigt ha möjlighet till flexplatser i en coworkingmiljö. Castellum äger sedan 2019 en av Sveriges största coworkingaktörer United Spaces som idag har 11 arenor på 6 orter.

Forskning visar tydligt att fördelarna med en hälsosam, genomtänkt fysisk arbetsmiljö är många. Därför erbjuder Castellum en rad hälsotjänster i och i anslutning till många av sina fastigheter. Många fastigheter är dessutom utrustade med cykelrum och goda omklädningsmöjligheter.

Framtidens arbetsliv är en rapport som Castellum tar fram varje år om förväntningarna på arbetsplatsen. Läs hela rapporten här

66 procent
anser att kontoret
är viktigt för att
bygga kultur.