En strategi som skapar värde

Castellum ska vara en värd som levererar bortom det förväntade. Som skapar arbetsplatser där människor och organisationer kan utvecklas. Med närhet till kunderna, innovation och kompetens skapar Castellum framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Vision

En värd bortom det förväntade.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och ­organisationer utvecklas.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund,
innovation och kompetens skapar vi
framgångsrika och hållbara
arbetsplatser i nordiska
tillväxtregioner.

Castellumandan

Kärnvärden som vägleder Castellum i det dagliga arbetet.

• Affärsmässiga • Engagerade
• Modiga

Affärsmodell

Investering och utveckling av kommersiella lokaler som förvaltas i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum har fokus på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Övergripande mål

0%

Övergripande mål: 10 procent årlig tillväxt i förvaltningsresultat i kr/aktie.

Måluppfyllelse 2022

0%

Måluppfyllelse 2022: 9,5 procent tillväxt i förvaltningsresultat i kr/aktie.

Castellums strategi och nya operativa mål

Under 2022 avslutades föregående strategiperiod. Sammanfattningsvis har Castellum följt sin strategi att växa på attraktiva nordiska tillväxtregioner, ökat projektportföljen och fått ett högt förtroendeindex bland medarbetarna och ett högre Nöjd Kund-index än föregående år. Castellum har också för sjunde året i rad blivit det enda fastighetsbolag i Norden som inkluderas i Dow Jones Indices, vilket visar att bolagets strategiska mål om att vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag har gett resultat.

Efter samgåendet med Kungsleden är Castellum till stora delar en ny organisation. Som en del av årets strategiarbete har därför nya operativa mål tagits fram. De nya operativa målen fokuserar på att Castellum ska utveckla framtidens hållbara mötes- och arbetsplatser, vara Nordens främsta kommersiella fastighetsförvaltare och en attraktiv arbetsgivare. Målen åskådliggörs i illustrationen nedan.

Castellums operativa mål

1

Castellum ska vara det självklara kommersiella valet för näringsliv och offentlig sektor genom att utveckla och erbjuda framtidens hållbara mötes­ och arbetsplatser, där organisationer kan växa och vara attraktiva arbetsgivare.

2

Castellum ska vara Nordens främsta fastighetsförvaltare som underlättar vardagen för kunderna genom lokal närvaro, hållbar fastighetsdrift och digitala lösningar i framkant.

3

Castellum ska vara en attraktiv och ledande arbetsgivare, genom att sätta medarbetaren i fokus och ha en stark kultur med tydliga värderingar.

Den hållbara staden hjälper Castellum att nå sina mål

För att aktivt bidra till en hållbar utveckling arbetar Castellum mot målet att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa. Castellum driver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapar långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala perspektiv med ett tydligt mål: att uppnå klimatneutralitet år 2030.

Vi kallar vår hållbarhetsstrategi Den hållbara staden 2030.