Omvärld och strategi

Omvärldstrender

2022 var ett turbulent år med kriget i Ukraina, hög inflation, räntehöjningar och konjunkturavmattning. Trots ett stort fokus på likviditet och kostnadskontroll har bolaget fortsatt att utveckla framtidens arbetsplatser för befintliga och blivande hyresgäster.

Läs mer

En värd bortom det förväntade

Castellum arbetar med att möta de snabba förändringarna i omvärlden. Genom dialog med hyresgäster och genom att lyssna på forskningen utvecklas innovativa och hälsosamma arbetsmiljöer som möjliggör flexibla arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.

Läs mer

En strategi som skapar värde

Castellums strategi utgår från tre perspektiv: bolaget, hyresgästerna och samhället. Fokus är att stärka relationerna ytterligare mot prioriterade kundsegment, utveckla kunderbjudandet samt fastighets och projektportföljen.

Läs mer

Case

Återbruk på historiska Kungsholmen

Nytt byggmaterial ska kunna återbrukas för att förlänga en produkts livslängd och minska klimatpåverkan. Från och med 2022 arbetar Castellum med återbruk i alla byggprojekt.

Läs mer