Investera i Castellum

Varför Castellum är intressant för investeraren

Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag och har en långsiktighet i strategi, fastighetsvärdetillväxt, förvaltningsresultat och utdelning.

Stabil tillväxt sedan börsintroduktionen 1997

En stabil värdetillväxt innebärande en totalavkastning om 3 175 procent sedan 1997.

Väldiversifierad portfölj

Fokus är kommersiella lokaler med fastigheter i olika branscher som speglar svenskt, danskt och finskt näringsliv. Bland hyresgästerna finns både privata och offentliga aktörer och exponeringen mot enskilda hyresgäster är låg. Offentliga aktörer är den största kundkategorin och utgör omkring en fjärdedel. Utöver fastighetsportföljen finns även ett långsiktigt ägande i det norska fastighetsbolaget Entra.

En hållbar fastighetsägare

Castellum vill vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa. Bolaget har vunnit flera utmärkelser som validerar de höga ambitionerna inom hållbarhetsområdet. Sedan hösten 2022 är Castellums aktier klassificerade som gröna på Nasdaq Stockholm som första stora fastighetsbolag i Norden.

En innovativ fastighetsägare

Castellum vill vara en modern fastighetsägare som ger sina medarbetare mandat att växa och utveckla tjänster med ny teknik och digitalisering som ledstjärnor för att skapa flexibla och attraktiva arbetsmiljöer för hyresgästerna.

Lokala affärer

Castellum är närvarande i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors med egna lokala organisationer. Den lokala närvaron gör att Castellum har god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov.

Hållbarhetsutmärkelser och bedömningar

Castellums ägare och investerare premierar bolagets väl utvecklade hållbarhetsarbete. Detta framgår av de hållbarhetsutmärkelser och externa bedömningar som Castellum fått under året.

Dow Jones Sustainability Indices.

För sjunde året i rad får Castellum toppbetyg i S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) och flera andra tillhörande hållbarhetsindex.

MSCI ESG Ratings

Castellum har betyget AAA på en skala mellan AAA och CCC av MSCI ESG Ratings assessment.

Branschledande enligt GRESB.

Castellum har för sjunde året i rad rankats som Sector Leader, etta i världen i hållbarhet inom kategorin kontor/industri, av Global Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

EPRA Gold

European Public Real Estate Association (EPRA) arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och trygghet för investerare. Castellum får i år utmärkelsen Gold av EPRA som har en vinstskala mellan guld och brons.

CDP

Castellum rapporterar till CDP och har betyget B på skalan A till D-. CDP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation med världens största insamling av information kring företags klimatpåverkan.

Sustainalytics

Castellum har rankats som Industry Top-Rated i Sustainalytics hållbarhetsbenchmark, som täcker över 15 000 bolag över hela världen.

Klimatmål godkända av SBTi

Castellum var det första nordiska fastighetsbolaget som fick sina mål om klimatneutral verksamhet, godkända av Science Based Targets initative (SBTi), redan 2018. Bolagets klimatmål är vetenskapligt förankrade och i linje med Parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen samt Sveriges nationella ambitioner om ett fossilfritt land.

The Sustainability Yearbook

Castellum rankas som etta i Norden, tvåa i Europa och sexa globalt i The Sustainability Yearbook 2022 och är det enda nordiska fastighetsbolaget som är inkluderat. The Sustainability Yearbook produceras av S&P Global. Totalt granskades över 7 500 bolag i 61 branscher.

Aktien

Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag. Sedan 1997 är bolagets aktienoterad på Nasdaq Stockholm Large Cap och handlas under namnet CAST.

CASTELLUMAKTIENS UTVECKLING SEDAN BÖRSINTRODUKTIONEN 23 MAJ 1997 TILL OCH MED 31 DECEMBER 2022