Välbefinnande

Målet är att medarbetarna alltid ska må bra. För Castellum handlar det om att främja hälsa, välbefinnande och förbättrad produktivitet. Och att bolaget kännetecknas av jämställdhet och mångfald.

Strategiska fokusområden

Alla Castellums medarbetare ska vara välmående är Castellums ansvar. För att lyckas arbetar Castellum på ett strukturerat sätt för att proaktivt stärka medarbetarnas hälsa, förebygga risker och undvika arbetsrelaterade skador och olyckor där målet är att uppnå:

  • en säker arbetsplats utan olyckor
  • en hälsosam arbetsplats med god arbetsmiljö
  • en arbetsplats där ingen medarbetare, leverantör eller entreprenör ska bli fysiskt eller psykiskt skadad eller sjuk på grund av sitt arbete
Löpande mål Utfall 2022

<2 procent korttidssjukfrånvaro.

1,3 procent

<3 procent långtidssjukfrånvaro.

1,6 procent

Inga arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer.

41 st skador

Ökad andel anonymiserade rekryteringar.

74 procent1)

 

Mål 2025 Utfall 2022

40–60 procent jämställt i samtliga yrkeskategorier.

Kvinnor 42 procent

Män 58 procent

20 procent av ­Castellums medarbetare ska ha internationell bakgrund.

10 procent

1. Processen implementerades 2022. Ökning/minskning följs upp framgent.