Den hållbara staden 2030

Castellums hållbarhetsstrategi Den hållbara staden 2030 handlar om att Castellum på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minskar resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen. Att vår hållbara fastighetsportfölj hanterar en värld i förändring och att vi främjar hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning. Samt att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter. Vi har valt att dela upp arbetet utifrån våra fyra fokusområden: Planeten, Framtidssäkring, Välbefinnande och Uppförande.

Planeten

På ett ansvarsfullt och effektivt sätt minskar vi resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

Läs mer

Uppförande

Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

Läs mer

Framtidssäkring

Vår hållbara fastighetsportfölj hanterar en värld i förändring.

Läs mer

Välbefinnande

Vi främjar hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Läs mer

Castellums hållbarhetsredovisning

I Hållbarhetsrapporterna beskriver Castellum de prioriteringar som görs för att kunna driva ett hållbarhetsarbete som resulterar i att målen uppfylls. Utmaningar, möjligheter, aktiviteter och framsteg presenteras både översiktligt och i detalj.

Läs mer