Framtidens arbetsplats lockar medarbetarna

Helene Lidström,
arbetsplatsstrateg Castellum

Pandemin förde med sig nya digitala arbetssätt och kraven på flexibla arbetsplatser har ökat. Men kontoret har aldrig varit viktigare än nu. Det visar Castellums årliga undersökning Framtidens arbetsliv.

Castellums kontor på Hangövägen i Stockholm är ett bra exempel på en ändamålsenlig och inbjudande arbetsplats.

Under 2022 när pandemin gick in i en lugnare fas och coronarestriktionerna släpptes, började många människor att återvända till sina arbetsplatser. Pandemin har dock skyndat på utvecklingen för digitala verktyg och möjliggjort en större flexibilitet. Men företagen har agerat olika i hur de vill att deras medarbetare ska spendera sina arbetsdagar framåt.

I ena änden finns det svenska techbolaget ­Spotify som under pandemin bestämde att anställda själva får avgöra hur ofta de vill jobba från kontoret. I andra änden hittar man den amerikanska elbilsproducenteten Tesla, där vd:n och miljardären Elon Musk under sommaren 2022 via twitter bryskt uppmanade sina medarbetare att återvända till kontoret – eller lämna bolaget.

Flexibla arbetssätt viktiga

De flesta företag och organisationer ligger någonstans mellan de två extremerna. Klart är att de flesta människor vill kunna fortsätta med ett flexibelt arbetssätt även i framtiden. För att ta reda på vad kontorsarbetare i Sverige vill se för utveckling av framtidens arbetsplatser genomför ­Castellum sedan år 2020 undersökningen Framtidens arbetsliv som tar tempen på svenska kontorsarbetares synpunkter, önskemål och förväntningar på kontoret som arbetsplats. Undersökningen, som 2022 omfattade 2 600 personer, ger oss tydliga skillnader mellan förväntningarna på arbetsplatsen före och efter pandemin.

Undersökningen visar att de flesta vill kunna växla mellan kontor och arbete på distans, men att de allra flesta ser kontoret som den viktigaste mötesplatsen även framåt. En annan slutsats är att arbetsplatsen måste göras mer kreativ, social och inbjudande – om arbetsgivarna vill lyckas med att locka tillbaka sina medarbetare till kontoret. Det är särskilt viktigt för unga som också är de som längtat mest tillbaka till kontoret. De vill kunna träffa andra människor och vill därför vara på kontoret ofta. Samsynen bland deltagarna i undersökningen är stor om kontorets betydelse. För att kunna bygga en positiv företagskultur behövs kontoret som ger människor möjlighet att mötas. Att arbetsplatsen också ska främja hälsa, är en fråga som fått ökad betydelse efter pandemin.

Digitala möten är bra, men fysiska bättre

Man ska inte underskatta de informella samtalen vid kaffemaskinen menar Helene Lidström, arbetsplatsstrateg på ­Castellum. De är viktiga för att främja företagskulturen. Som arbetsplatsstrateg hjälper hon bolagets hyresgäster att utforma bra arbetsplatser. Det är viktigt att föregå med gott exempel menar hon och pekar bland annat på ­Castellums kontor på Hangövägen i Stockholm som ett bra exempel på ändamålsenliga och inbjudande arbetsplatser.

Pandemin har förändrat hur vi ser på kontorsarbete i grunden. Flexibelt arbetssätt har blivit en norm, preferenser och förväntningar från både chefer och anställda har i hög grad förändrats. Men det finns inte en lösning för hur vi ska utforma våra kontor och arbetssätt som passar alla organisationer. Olika verksamheter, grupper och individer har olika behov.

Trots olika behov är den gemensamma nämnaren tydlig, vi behöver utforma arbetsplatser där vi kan vara produktiva både enskilt och tillsammans, som kan upplevas av alla sinnen och utgöra navet för samarbete och lärande, där nya idéer kan födas, kunskaper och erfarenheter delas och relationer byggas.

Digitala möten i all ära, men det är viktigt att människor ses fysiskt om företag ska utvecklas menar Helene Lidström. Vinsten måste upplevas som stor att vara på arbetsplatsen i stället för att vara hemma. Annars ökar risken att medarbetare slutar. Framtidens arbetsplatser måste helt enkelt utformas på ett sätt som gör att medarbetarna inte bara vill vara på jobbet utan att det är en plats man längtar till.

Framtidens arbetsliv är en rapport som Castellum tar fram varje år om förväntningarna på arbetsplatsen. Läs hela rapporten här