Återbruk på historiska Kungsholmen

Ola Mortensen,
projektchef Castellum

Robert Carlsson,
hållbarhetsansvarig Castellum

Ön och stadsdelen Kungsholmen i centrala Stockholm har genomgått en stor förvandling de senaste decennierna. Gammal industrimark har sanerats och gett plats för attraktiva bostäder och kontor. Centralt placerade och med goda kommunikationer, både för rälsbunden trafik, bil och buss, samt väl utbyggda möjligheter för cyklister och gångtrafikanter. Området Hornsberg har blivit ett av Stockholms mest expansiva företagsområden. Under senare år har många medvetna företag etablerat sig i området som fullkomligen andas framtid.

­Castellum har verksamhet på Kungsholmen och när bolaget beslutade att bygga om fastigheten Hornsberg 10 var målet att göra det så klimatsmart som möjligt. ”Byggföretag är så vana att riva ut allting istället för att spara det som fortfarande håller”, menar Ola Mortensen, projektchef på ­Castellum. Vid ombyggnationen valde ­Castellum att undersöka vilka material som kunde bevaras och återbrukas för att bygga mer hållbart.

Nytt byggmaterial ska kunna återbrukas

Återbruk handlar om att förlänga en produkts livslängd och vinsterna är många. Både nytillverkning och konsumtion av nya material och produkter undviks i högre utsträckning, vilket är bra för både klimat, miljö och ekonomi. I fastigheten i Hornsberg gick det att återanvända allt från dörrar och fönster till porslin i WC och handfat. Saker som normalt sett skulle ha slängts har bevarats. Det har minskat rivningskostnaderna och även hållit nere investeringsbehovet i projektet.

Fastigheten i Hornsberg har byggts om från cellkontor till öppen planlösning. En ytterligare hållbarhetsaspekt i projektet är att ­Castellum har installerat sprinklers tätare än traditionellt. Detta för att slippa bygga om och därmed minska klimatpåverkan när lokalen ska anpassas efter hyresgästers önskemål om utformning.

­Castellum är även med i ett forskningsprojekt med IVL Svenska Miljöinstitutet där byggdata analyseras för att ta reda på projektets klimatpåverkan. En vägledning för hur man kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation ska tas fram.

Fönster från Kungsholmen fick nytt liv i Estland

­Castellum arbetade med återbruksmäklaren Kompanjonen i projektet. ”Vi har under projekttiden även byggt upp egen viktig kunskap om återbruk för framtida projekt”, menar Robert Carlsson, hållbarhetsansvarig på ­Castellum. Totalt demonterades och sparades 170 dörrar, 300 fönster och 200 glaspartier för återbruk. Fönstren fick nytt liv i ett byggprojekt i Estland. Den totala klimatbesparingen för de nämnda produkterna var 34 ton koldioxid. Det motsvarar en bilresa på 13 600 mil – eller nästan 3,5 varv runt jorden (vid ekvatorn).

I fastigheten Hornsberg 10 utvecklar Castellum Martin & Serveras nya huvudkontor, med plats för 400 medarbetare, som ska stå inflyttningsklart i augusti 2023. Ända sedan starten av totalrenoveringen har Castellum haft fokus på återbruk där materialet som rivs återbrukas inom projektet eller får liv i andra byggnader.

Castellum och återbruk

  • Från och med 2022: Återbruk i alla projekt
  • 2030: Återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i samtliga projekt.
  • Castellum har tecknat ramavtal med leverantörer för att få hjälp i arbetet med återbruk.