Året i korthet

2022 var ett turbulent år med kriget i Ukraina, rekordhög inflation och konjunkturinbromsning. Aktiviteter som genomförts under året är en del i den långsiktiga ambitionen att befästa ­Castellums position som ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag.

Kvartal 1

­Rutger Arnhult utses till vd och Per Berggren utses till styrelseordförande

En ny ledningsgrupp tillsätts samtidigt i ­Castellum. Befattningarna i ledningsgruppen tillsätts utifrån ­Castellums och Kungsledens tidigare ledningsgrupper samt utifrån externa rekryteringar.

Avyttring av bestånd i Gävle

Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,3 mdkr. Fastigheterna har cirka 107 000 kvm uthyrningsbar yta och ett hyresvärde på cirka 160 mkr per år. Hyresgästerna består bland annat av Polismyndigheten, Kriminalvården och Lantmäteriet.

Kvartal 2

­Castellum introducerar hyresbilaga för klimatneutralitet

­Castellum har som mål att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030. Tillsammans med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur presenterar ­Castellum en ny typ av avtal med syfte att metodiskt mäta och minska gemensamma utsläpp av växthusgaser från lokaler till nettonoll.

­Castellum utvecklar nytt djursjukhus

­Castellum och stiftelseägda Blå Stjärnans Djursjukhus utvecklar nytt specialistdjursjukhus i Mölndal. Sjukhuset kommer bli Sveriges största smådjursklinik och de 7 000 kvm kommer innehålla en avancerad medicinsk praktik där djurvälfärd och djurskydd är viktiga byggstenar

Kvartal 3

­Castellumaktien får grön märkning av Nasdaq

­Castellum uppfyller alla villkor för att noteras som grön aktie på Nasdaq Stockholm och blir nu det första stora fastighetsbolaget i Norden som godkänns och klassificeras som grön aktie. Syftet med grön märkning är att ge en ökad synlighet för investerare som letar efter hållbara investeringar.

NollCO2-certifiering

Med färdigställandet av Kvarteret Korsningen i centrala Örebro, en huskropp helt byggd i trä, är ­Castellum en av de första i Norden att få den mest krävande hållbarhetscertifieringen, NollCO2. Certifieringen innebär att byggnaden har nettonoll klimat­påverkan under byggnadens livstid.

Tillsammans under ett tak

Castellum och Kungsleden blir ett. Det nya Castellum har fler kollegor, fastigheter och hyresgäster och fler möjligheter att förverkliga drömmar och fortsätta göra det vi är allra bäst på, på ett ännu bättre sätt.

Castellum och Kungsleden blir ett.

Kvartal 4

­Castellum utsett till världens mest hållbara kontorsutvecklare för sjunde året i rad

I en ranking genomförd av den oberoende organisationen GRESB har ­Castellum utsetts till världens mest hållbara kontorsutvecklare. Totalt i undersökningen ingår över 1 820 fastighetsbolag och fonder i 74 länder vilket täcker en stor del av den globalt listade fastighets­sektorn.

Världens
mest hållbara
kontorsutvecklare
sju år i rad

Castellum rankas som ett av världens mest hållbara bolag

För sjunde året i rad får Castellum toppbetyg på S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indices, S&P 500 ESG och flera andra tillhörande hållbarhetsindex.

Extra bolagsstämma i ­Castellum

På stämman valdes Leiv Synnes, som är civilekonom och född 1970, till ordinarie styrelseledamot. Leiv Synnes är CFO vid Akelius Residential Property AB.

Castellum genomför tre avyttringar

En spridd handelsfastighetsportfölj, en samhällsfastighet i Jönköping samt två konstorsfastigheter i Liljeholmen utanför Stockholm säljs i under december månad.

Förändringar i koncernledningen

Rutger Arnhult informerar Castellums styrelse om att han beslutat sig för att lämna rollen som verkställande direktör. Styrelsen inleder en process för att tillsätta en ersättare. Castellums finanschef Jens Andersson utses till ny CFO på Castellum AB. Han tillträder sin roll den 14 februari 2023

­Castellums styrelse föreslår pausad utdelning

­Castellums styrelse ser en fortsatt stängd obligationsmarknad utan tecken på återhämtning i närtid. För att värna bolagets kreditbetyg beslutar styrelsen om en skärpt finanspolicy och ett besparingsprogram. Styrelsen föreslår också en pausad utdelning till kommande årsstämma.

­Castellum bygger nytt polishus på Hisingen

Bygget av Hisingens nya polishus på Exportgatan startar. ­Castellum skapar ändamålsenliga lokaler på platsen där Göteborgs-Postens gamla tryckeri en gång låg. Det nya polishuset ska bli cirka 9 000 kvm stort och förväntas stå klart för inflyttning under andra kvartalet 2025.

Händelser efter periodens slut

Joacim Sjöberg blir tillförordnad vd

Castellums styrelse utser i januari Joacim Sjöberg till vd under den pågående vd-rekryteringsprocessen. Han kvarstår i styrelsen och tillträder rollen som tf vd direkt.

Förändringar i Castellums styrelse

Rutger Arnhult meddelar att han lämnar Castellums styrelse. Även Anna Kinberg Batra lämnar Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Castellum utses till Europas mest hållbara fastighetsbolag

Castellum är för sjunde året i rad med i The Sustainability Yearbook. Castellum intar en första plats i Norden och Europa för fastighetsbolag och en femte plats i världen i sektorn.

Förslag om företrädesemission

Den 13 februari meddelades att Castellums styrelse, för att stärka bolagets finansiella ställning, kommer att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 10 miljarder kronor.