En värd bortom det
förväntade

Castellum i korthet 2022

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 181 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Nyckeltal 2022

Intäkter

0mkr

(6 353)

Årets resultat

0mkr

(11 828)

Förvaltningsresultat

0mkr

(3 522)

Fastighetsvärde*

0mdkr

(176)

* Inklusive innehav i Entra

Hållbarhetscertifierade fastigheter

0%

(48)

Energianvändning

0%

minskning

Koldioxidutsläpp per kvm
sedan 2007 (Scope 1 & 2)

0%

minskning

Jämställdhet

0%

(43) kvinnor

0%

(57) män

Vd har ordet

”När den starka tillväxten ser ut att avta något finns möjligheter att utveckla affären och bli än bättre rustade för framtiden. Castellum har attraktiva tillgångar i rätt lägen och en stark underliggande affär med låg vakansgrad, god kvalitet i portföljen och en effektiv förvaltningsorganisation.”

Joacim Sjöberg
Tf verkställande direktör, Castellum AB

Läs hela vd-ordet

Case

Framtidens arbetsplats lockar medarbetarna

Pandemin förde med sig nya digitala arbetssätt och kraven på flexibla arbetsplatser har ökat. Men kontoret har aldrig varit viktigare än nu. Det visar Castellums årliga undersökning Framtidens arbetsliv.

Läs mer

Återbruk på historiska Kungsholmen

Castellum klimatanpassar fastigheter