Logotype

Castellum 2021 i korthet

Marknaden

Det ekonomiska ramverket

Världen har snabbt återhämtat sig efter pandemiåret 2020. Men faran är inte över ännu. Den kraftiga återhämtningen som förutspåddes under sommaren börjar nu tappa lite fart. En rekordhög skuldsättning i världen gör inte saken lättare och begränsar det ekonomiskpolitiska manöverutrymmet framåt. Fastighetsmarknaden har utvecklats starkt genom pandemin och Castellum har stärkt sin position på fastighetsmarknaden. Inte minst genom förvärvet av Kungsleden.

FASTIGHETSINNEHAV BÖRSNOTERADE FASTIGHETSBOLAG

Källa: Resp. bolags-Q3 rapport 2021. Avser bolag med ett fastighetsvärde >3 000 mkr.

Hyresmarknad - kontor

På de orter där Castellum bedriver verksamhet har marknaden varit motståndskraftig mot coronakrisen och uppvisat stabila marknadshyror. Coronakrisen har inneburit viss påverkan på vakansnivåer i storstäderna. De ökade vakansnivåerna prognostiseras vara övergående och återgå till låga nivåer under den kommande 12-månadersperioden. Det kan även konstateras att Castellum gick in i coronakrisen med historiskt låga vakanser och rekordhöga hyresnivåer i samtliga marknader, samtidigt som bolaget fortsätter att offerera kontorsytor på goda nivåer.

Hyresmarknad - logistik

Logistikmarknaden utvecklas snabbt som en följd av stora förändringar i köpmönster drivet av digitaliseringen som fått en extra skjuts i pandemin. Castellum, som länge varit en av Sveriges största aktör inom logistikfastigheter har god logistiknärvaro i samtliga strategiska orter. Fastighetsrådgivaren Colliers pekar i sin Logistikrapport 2021 på att logistikhyrorna över tid uppvisar en stabil utveckling. De förutspår att detta kommer fortsätta, trots mycket nyproduktion, då efterfrågan på logistikytor är så stor.

Case: Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn och Castellum ska tillsammans utveckla området Halvorsäng till att bli ett ledande logistiknav i Norden.