Logotype

Castellum 2021 i korthet

Lokal närvaro

Castellums organisation med lokal närvaro i de flesta större tillväxtstäderna i södra och mellersta Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors-området skapar närhet till hyresgästerna. Den lokala närvaron gör att Castellum har god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov, god personlig service och snabba besked.

Fastighetsvärde
per 
31 december 2021

Region MITT

33 855 mkr

Region öresund

19 842 mkr

REGION VÄST

27 052 mkr

region stockholm

49 443 mkr

region norr

4 082 mkr

finland

7 006 mkr