Logotype

Castellum 2021 i korthet

En modern och lyhörd värd

Hyresgästerna har unika behov och önskemål. Kundresan hos Castellum är cirkulär, den utvecklas ständigt. Det handlar om att få hyresgästerna att fortsätta vilja välja Castellum även när behoven ändras. I varje stad bolaget har fastigheter i finns kundnära lokala team av uthyrare, kommersiella förvaltare, tekniska förvaltare och fastighetsansvariga. De följer hyresgästerna i deras vardag och för en dialog med dem för att tillfredsställa deras behov. Castellum har även egna experter inom exempelvis brandskydd, energieffektivisering, hållbarhet och digitalisering.

Kundresan i tre steg

1. Kartläggningsfasen

När ett behov av ny lokal uppstår kartlägger Castellums uthyrare den potentiella hyresgästens behov. Det kan vara en befintlig hyresgäst som växt ur sina lokaler eller en ny som ska etablera sig på ny ort eller söker något nytt. I Castellums utbud finns kontor, logistik- och lagerlokaler i olika storlekar och lägen. Castellum matchar hyresgästens önskemål mot sitt utbud och presenterar lediga objekt. Befintliga lokaler kan behöva anpassas och vid nyproduktion inleds ett samarbete med hyresgästen tidigt, långt innan inflyttning. För coworkinglösningar guidar Castellums dotterbolag United Spaces hyresgäster till rätt typ av abonnemang, där flexibilitet och tillgång till olika servicetjänster ägnas extra uppmärksamhet. Coworkingavtal kan också kombineras med vanliga hyresavtal.

2. Tilläggstjänster

Till många av Castellums fastigheter finns även ett stort tjänsteutbud. Tjänsterna ser lite olika ut, med många möjligheter för hyresgäster som hyr nyproduktion. Till exempel rådgivningstjänster som ser till att kontoret optimeras ytmässigt efter hyresgästen specifika behov. Det handlar även om servicetjänster som förenklar både hyresgästens vardag i Castellums lokaler. Allt från smarta skåp för e-handelsleveranser till laddstolpar i källaren för elbilar. Castellum erbjuder även innovativa lösningar som utomhuskontor för en mer aktiv livsstil.

3. Inflyttningsbeslut

När hyresgästen har beslutat sig för att välja Castellum tecknas ett avtal. De ser olika ut beroende på fastighetsslag och kan skilja sig åt både i längd och i åtagande från hyresgästens sida. Hyresavtalen för coworking via United Spaces erbjuds i abonnemangsformat och skiljer sig därför från vanliga hyresavtal, både vad gäller avtalsstruktur, flexibilitet och kontraktslängd. Hyresavtalstiderna varierar beroende på förutsättningarna. Ett avtal i en befintlig fastighet löper oftast på 3–5 år medan avtal i nyproduktion är längre. Coworkingavtal via United Spaces har en avtalslängd på 3 månader.

Kund och erbjudande

Castellum har en stor kontraktsportfölj som består av ca 7 700 kommersiella kontrakt. Spridningen av kunder, typer av lokaler och var fastigheterna finns är stor. Exponeringen mot enskilda hyresgäster är låg och andelen stabila kunder som offentlig sektor ökar liksom kunder som tecknar gröna hyresavtal. Hyresgästerna återfinns inom alla branscher. Castellum är representerade inom mång olika segment och riskspridningen är god. Ett exempel på detta är att hyreskontraktens längd och storlek är mycket varierade. Det gör Castellum mindre beroende av konjunktursvängningar. Sedan coronapandemin bröt ut för två år sedan har arbetslivet förändrats. Digitaliseringen har tagit stormsteg framåt och efterfrågan på flexibla arbetsplatser har ökat. Castellum ligger i framkant och arbetar ständigt med att utveckla kunderbjudandet bland annat med hjälp av digitalisering.

KONTRAKTSFÖRDELNING PER KUNDKATEGORI

Fastighetsbestånd 

Castellum är närvarande i tre av Nordens huvudstäder och tillväxtmarknader. Vi äger flest fastigheter bland de nordiska fastighetsföretagen och det direktägda fastighetsbeståndet är koncentrerat till utvalda tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Castellum har även exponering mot starka delmarknader i Norge via intressebolaget Entra.

Projektportfölj 

Att utveckla den egna projektportföljen och att skapa nya projektmöjligheter genom markanvisningar och förvärv av byggrätter är en av strategierna för att nå Castellums övergripande tillväxtmål om 10 %. Investering genom ny-, till- och ombyggnation genererar oftast en högre avkastning än investering via förvärv.

Byggrätter och planerade projekt 

Som en del av Castellums strategi utvecklas projektportföljen genom nyproduktion. I detta sammanhang är det en konkurrensfördel att äga byggrätter i attraktiva lägen med antagna detaljplaner, då det innebär kortast möjliga tid till inflyttning för hyresgästerna. Under året har Castellum offentliggjort ett flertal större potentiella projekt belägna i attraktiva utvecklingsområden med tydligt hållbarhetsfokus.

Transaktioner 

I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna görs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av både utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter

Exempel på större färdigställda projekt

Dragarbrunn 21:1, Kungspassagen

LägeUppsala
Ytaca 14 130 kvm
Tillträdekvartal 4 2021
Investering493 mkr

Backa 20:5 

LägeGöteborg
Yta4 600 kvm
Tillträdekvartal 1 2021
Investering71 mkr

Sellerin 3

LägeLund
Yta5 190 kvm
Tillträdekvartal 1 2021
Investering94 mkr

Exempel på större pågående projekt

Sjustjärnan 1 (E.ON)

LägeMalmö
Yta31 460 kvm
Tillträdekvartal 1 2023
Investering1 296 mkr

Korsningen 1

LägeÖrebro
Yta5 650 kvm
Tillträdekvartal 2 2022
Investering227 mkr

Kv Sorbonne (Infinity)

LägeStockholm
Ytaca 19 800 kvm
Tillträdekvartal 3 2025
Investering1 713 mkr