Logotype

Castellum 2021 i korthet

Verksamhet

Lokal närvaro
 

 Castellums lokala närvaro skapar god kännedom om marknaden och vi kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov, god personlig service och snabba besked.

Lokal närvaro

Marknads-
kommentar 

Världen har återhämtat sig efter pandemiåret 2020 på ett anmärkningsvärt sätt. Men faran är inte över ännu. Pandemin påverkar både befolkningar och ekonomin på ett påtagligt sätt.

Marknaden

En modern och lyhörd värd

Castellum har runt 7 700 hyresgäster. Alla med sina unika behov och önskemål. Kundresan är cirkulär, den utvecklas ständigt. Det handlar om att få hyresgästerna att fortsätta vilja välja Castellum även när behoven ändras.

En modern och lyhörd värd

Case: WorkOUT®

Castellums populära utomhuskontor bjuder på vinster för både kropp och knopp.