Logotype

Castellum 2021 i korthet

Värdeskapande

Vår strategi tar avstamp i en snabbt förändrad omvärld där målet är att hela tiden
möta hyresgästernas behov och skapa framtidens samhälle.

Castellums strategiplan

I Castellums strategiplan beskrivs den strategi som är det centrala styrdokument för bolagets strategiska riktning, prioriteringar och mål. Strategiplanen revideras årligen av koncernledningen för att därefter antas av styrelsen. Syftet med planen är att optimera förutsättningarna för Castellum att leverera på bolagetsövergripande tillväxtmål samt förväntan om att skapa aktieägarvärde. Den ska också säkerställa att Castellum är det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och en viktig aktör i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle.

Castellums hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat. Med utgångspunkt från hyresgästerna och deras medarbetares behov ska Castellum fortsätta utveckla attraktiva, flexibla och lättillgängliga erbjudanden inom fyra områden: service, kontor, samhällsfastigheter och logistik.

Vision

En värd bortom det förväntande.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.

Castellumandan

Personliga
Passionerade
Proaktiva
Pålitliga

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Affärsmodell

Investering, utveckling och förvaltning av kommersiella lokaler samt erbjudande av servicetjänster i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum fokuserar på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

  • 10 %
    Övergripande mål: 10 % årlig tillväxt i förvaltningsresultat i kr/aktie.
  • 1 %
    Målupplevelse 2021: 1 % tillväxt i förvaltningsresultat i kr/aktie.

FASTIGHETSVÄRDE OCH FÖRVALTNINGSRESULTAT

Case: Framtidens arbetsplats

Synen på arbetslivet har förändrats. Trenden mot ökad flexibilitet har förstärkts, samtidigt som medarbetarnas krav på medarbetarna ökar.