Logotype

Castellum 2021 i korthet

Omvärld och strategi

Omvärldstrender

Coronapandemin har förstärkt den megatrend som driver utvecklingen i fastighetsbranschen och som förändrar människors beteenden genom digitaliseringen. Där arbetslivet har blivit mer flexibelt när människor arbetat på distans och nya kontorsformer som coworking vuxit fram. Vi handlar mycket mer på nätet vilket ställer helt nya krav på logistik- och lagerlösningar. Värderingar och hälsa bli allt viktigare. Det ställer nya krav på arbetsplatser när människor exempelvis vill kunna träna på jobbet. Klimatfrågan blir allt viktigare. Bygg och -fastighetsbranschen står för 1/5 av Sveriges utsläpp och genererar 1/3 av allt avfall i Sverige. Slutligen är osäkerheten om framtiden stor eftersom pandemin inte över. En stor fråga är hur lärdomar av pandemin genom ett flexibelt arbete kan tas tillvara i framtiden. 

Värdeskapande

Castellums arbetar systematiskt för att anpassa erbjudandet för att bemöta de snabba förändringarna i vår omvärld. Vi skapar möjligheter för verksamheter att blomstra, för människor att utvecklas och städer att växa. Det uppnås genom att vi i dialog med våra hyresgäster utvecklar innovativa och hälsosamma arbetsmiljöer och lyssnar på forskningen om flexibla arbetssätt. Vi bygger framtidens sätt att handla genom att erbjuda logistiktjänster som tar vardagsinköpen hem till ytterdörren. Vi utvecklar byggnader och nya stadsdelar med nettonoll klimatpåverkan och skapar framtidens flexibla arbetsplatser.

Läs mer om hur vi skapar värde

En strategi som skapar värde

Castellums strategi utgår från tre perspektiv: bolaget, kunderna och samhället. Fokus är att stärka relationerna ytterligare mot prioriterade kundsegment, utveckla serviceerbjudandet och fastighets- och projektportföljen. Castellum ska vara en värd bortom det förväntade som skapar arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas. Castellums affärsverksamhet handlar om att investera, utveckla, förvalta samt förvärva och avyttra kommersiella lokaler, och erbjuda servicetjänster i en decentraliserad och kundfokuserad organisation.

Läs mer om vår strategi

Nordens ledande fastighetsbolag

Vår kraftiga expansion i Norden under 2021 gör Castellum till Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 176 mdkr och en total uthyrningsbar yta på 6 333 tkvm, inklusive vårt innehav i Entra.

Läs mer om vår expansion  

Case: Framtidens logistikfastigheter

Efterfrågan på moderna och hållbara logistikfastigheter ökar i snabb takt.