Logotype

Castellum 2021 i korthet

Investera i Castellum

Varför Castellum är intressant för investeraren

Castellum är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag och har en långsiktighet i strategi, fastighetsvärdetillväxt, förvaltningsresultat och utdelning. För 24:e året i rad höjer Castellum utdelningen. Det gör Castellum till den bästa utdelningshöjaren över tid av alla bolag på Stockholmsbörsen.

Stabil tillväxt sedan
börsintroduktionen 1997

Castellum har sedan 1997 uppvisat en tillväxt i förvaltningsresultatet kr/aktie om 11 % per år och en utdelningstillväxt om 10 % per år motsvarande en utdelningsandel om 53 %. Bolaget har höjt aktieutdelningen 24 år i rad.

Väldiversifierad portfölj

Fokus är kommersiella lokaler med fastigheter i olika branscher som speglar svenskt, danskt och finskt näringsliv. Bland kunderna finns både privata och offentliga aktörer och exponeringen mot enskilda hyresgäster är låg och hyreskontraktens längd mycket varierade.

Lokala affärer

Castellum är närvarande i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området med egna lokala organisationer. Den lokala närvaron gör att Castellum får god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov.

En hållbar fastighetsägare

Castellum vill vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa. Bolaget har vunnit flera utmärkelser som validerar de höga ambitionerna inom hållbarhetsområdet, se Castellums hållbarhetsutmärkelser nedan.

Trovärdighet genom transparens

Castellums ambition är att ge en så aktuell och korrekt information om bolagets utveckling som möjligt till aktieägarna för att ska de ska ha ett gott beslutsunderlag för sina investeringsbeslut i bolagets aktier.

En modern fastighetsägare

Castellum vill vara en modern fastighetsägare som ger sina medarbetare mandat att växa och utveckla tjänster med ny teknik/digitalisering som ledstjärna för att skapa flexibla och attraktiva arbetsmiljöer för hyresgästerna.

Hållbarhets­utmärkelser

Externa utmärkelser bekräftar bolagets starka hållbarhetsposition och visar att ägare och investerare premierar det väl utvecklade hållbarhetsarbetet.

Castellums rating: 80/100 (enda nordiska fastighetsbolag som blivit inkluderat)

Castellums rating: Gold

Castellums rating: 95/100 (global sektorledare)

Castellums rating: Industry Top-Rated

Castellums rating: AAA

Castellums rating: A– (högst av alla nordiska fastighetsbolag)

Castellums rating: Best Practice Leader

1. THE USE BY CASTELLUM OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF CASTELLUM BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

Aktien

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Sedan 1997 är bolagets aktie noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap och handlas under namnet CAST. Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 7,60 kr per aktie.

CASTELLUMAKTIENS UTVECKLING SEDAN BÖRSINTRODUKTIONEN 23 MAJ 1997 TILL OCH MED 31 DECEMBER 2021